Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Kaip koronavirusas paveiks viešąsias paslaugas?

 1. Pašalpos
  1. Užimtumo ir paramos pašalpa (angl. Employment and support allowance)

Po to, kai pateiksite paraišką, būsite informuotas, ar jums reikia darbingumo įvertinimo (angl. Work Capability Assessment) ir į kokią grupę būsite įtrauktas.

Darbingumo įvertinimas naudojamas, norint išsiaiškinti, ar jūsų liga arba negalia turi įtakos tam, kiek galite dirbti. To gali prireikti, pavyzdžiui, jei esate ligoninėje ar sergate nepagydoma. Jei jums reikia darbingumo įvertinimo, gausite laišką, kuriame nurodoma, ką daryti. Tai įvyksta maždaug per 4 savaites po to, kai pateikiate paraišką. Turite užpildyti „Darbingumo“ klausimyną ir nusiųsti jį Sveikatos vertinimo patariamajai tarnybai. Adresas nurodytas formoje. Šiaurės Airijoje klausimynas skiriasi. Jums bus pasakyta, kas nutiks toliau, pavyzdžiui, jei jums reikia susitikimo tam, kad geriau suprasti jūsų sveikatos būklę. Jei turite registraciją darbingumo įvertinimui, jums šiuo metu nereikia kreiptis dėl koronaviruso (COVID-19). Darbo ir pensijų departamentas (angl. DWP) susisieks su jumis, jog praneštų, ką reikia daryti. Jei teikiate paraišką ir dėl universalaus kredito, ir dėl „naujojo tipo“ užimtumo ir paramos pašalpos (ESA), turėsite tik vieną darbo galimybių vertinimą. Galbūt galėsite gauti įvertinimo įrašą. Jūsų pašalpa gali būti sustabdyta, jei neužpildysite klausimyno ar neateisite į vertinimą.

Įvertinus jūsų paraišką, jei turite teisę gauti užimtumo ir paramos pašalpą (angl. ESA), būsite priskirti vienai iš 2 grupių:

 • su darbu susijusios veiklos grupė
 • paramos grupė

Jei esate su darbu susijusios veiklos grupėje, turite reguliariai bendrauti su savo darbo konsultantu, kuris gali padėti tobulinti savo įgūdžius ar rašyti CV tam, kad padėtų jums grįžti į darbą.

Jei esate paramos grupėje: paprastai priklausote šiai grupei, jeigu jūsų liga ar negalia labai riboja jūsų galimybes. Jums nereikia eiti į pokalbius. Galite pasakyti savo konsultantui, jei norėtumėte dalyvauti su darbu susijusioje veikloje.

Kiek laiko gausite išmokas?

 Jeigu esate su darbu susijusioje veiklos grupėje, naujo tipo užimtumo ir paramos pašalpos (ESA) ir įnašais pagrįstos pašalpos mokėjimai, trunka 365 dienas. Jei esate paramos grupėje arba gaunate su pajamomis susijusią ESA, išmokoms nėra laiko ribos. Norėdami gauti ESA, turite pranešti apie bet kokius savo aplinkybių pasikeitimus ir laikytis įsipareigojimo, kurį pasirašėte per savo interviu. Jums gali tekti reguliariai siųsti reikalingus užrašus.

Jei sulauksite sankcijos

Jūsų ESA pašalpos išmoka gali sumažėti, jeigu neateinate į pokalbius ar nesiimate su darbu susijusios veiklos, kaip susitarta su darbo vadovu „pareiškėjo įsipareigojime“. Šis sumažinimas gali tęstis iki 4 savaičių po to, kai iš naujo pradėsite su darbu susijusią veiklą. Gausite laišką, kuriame sakoma, kad jums gali būti taikomos sankcijos. Pasakykite savo darbo konsultantui, jeigu turite rimtų priežasčių nedaryti to, kas buvo sutarta jūsų pareiškėjo pareiškime. Jeigu bus nuspręsta skirti jums sankciją, gausite laišką. Jūsų pašalpai, tai turės įtakos tik priėmus sprendimą.

Jei kreipiatės, dėl būsto pašalpos (angl. housing benefit) ar savivaldybės tarybos mokesčių (angl. council tax) sumažinimo, turėtumėte nedelsdami susisiekti su savo vietos savivaldybe (angl. council). Jie pasakys, ką daryti, kad ir toliau gautumėte paramą.

Jei jums buvo paskirta sankcija, galite:

 • kreiptis, kad sprendimas būtų peržiūrėtas dar kartą
 • kreiptis, dėl sumokėti sunkumų pašalpą (angl. hardship payment)

Jei esate palaikymo grupėje, jums nebus pritaikytos sankcijos.

Sunkmečio/sunkumų išmoka (angl. hardship payment)

 • Jei gausite su pajamomis susijusią užimtumo ir paramos pašalpą, jūs galite gauti sunkumų išmoką (angl. hardship payment), jei pašalpa buvo sumažinta dėl sankcijos ar baudos. Išmoka, dėl sunkumų yra mažesnė, nei  jūsų užimtumo ir paramos išmoka. Jums nereikės jos grąžinti.
 • Jei negalite sumokėti už nuomą, šildymą, maistą ar kitus pagrindinius jūsų ar jūsų šeimos poreikius, galite gauti sunkumų išmoką (angl. hardship payment).
 • Jūs turite būti 18 metų ar vyresnis. Pasitarkite su savo „Jobcentre Plus“ patarėju ar darbo konsultantu tam, kad sužinotumėte, kaip kreiptis, dėl išmokos už sunkumus (angl. hardship payment)

1.2.  Asmeninė nepriklausomumo išmoka (angl. Personal Independence Payment (PIP))

Tai pašalpa, kuri skirta darbingo amžiaus žmonėms (16–64 m.) gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje, sergantiems ilgalaike liga ar turintiems negalią.

Galima išmoka – nuo 23.20 iki 148.85 svarų sterlingų per savaitę.

Tam, kad galėtumėte teikti paraišką dėl asmeninės nepriklausomumo išmokos, turite atitikti šias pagrindines sąlygas:

 • Esate vyresnis nei 16 metų ir jaunesnis nei 65 metų amžiaus;
 • Jums nėra taikomi imigracijos kontrolės suvaržymai (gali būti tam tikrų išimčių);
 • Jūs esate nuolatinis Didžiosios Britanijos gyventojas ir gyvenote čia paskutinius du/tris metus;
 • Norint gauti vieną arba abi iš dviejų dalių, taikomos neįgalumo sąlygos.

Asmeninė nepriklausomumo išmoka susideda iš dviejų dalių.

 • Galite gauti PIP pašalpos kasdienio gyvenimo dalį (angl. daily living part), jei daugiau, nei pusę laiko jums reikia skirti, atliekant kasdienes gyvenimo veiklas, tokias, kaip, maisto ruošimas, vitaminų vartojimas, terapijos atlikimas arba sveikatos būklės stebėjimas, skalbimas ir prausimasis, naudojimasis tualetu, nevalingas šlapinimasis / tuštinimasis, apsirengimas ir nusirengimas, žodinė komunikacija, mėginant skaityti ir suprasti ženklus, simbolius, bendravimas su kitais žmonėmis akis į akį ir/arba mėginant priimti finansinius sprendimus.
 • Jei jums reikia pagalbos išvykstant ar judant, galite gauti PIP pašalpos mobilumo dalį (angl. mobility part). Mobilumas apima, keliavimą ir kelionių planavimą ir/arba judėjimą.

Už kiekvieną dalį galite gauti dviejų skirtingų dydžių išmokas – standartinę arba padidintą:

 • Standartinę išmoką galite gauti, jei jūsų gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėjimas yra ribotas dėl fizinės arba protinės negalios.
 • Padidintą išmoką galite gauti, jei jūsų gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėjimas yra smarkiai ribotas dėl fizinės arba protinės negalios.

Norint gauti bet kurią išmoką, ribotas gebėjimas užsiimti kasdiene veikla arba judėjimas turi tęstis mažiausiai tris mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos. Pateikus paraišką DWP (kontaktai nurodyti toliau) jus įvertins nepriklausomas sveikatos priežiūros specialistas, kuris padės DWP nustatyti reikiamos pagalbos lygį.

 REIKALINGI DOKUMENTAI:

 • Pasas
 • Valstybinio Draudimo numeris (angl. National Insurance number)
 • Banko sąskaitos duomenys
 • Medicininė byla/kortelė
 • Datos ir adresai, jei kažkurį laiką praleidote globos namuose ar ligoninėje
 • Paraiškas galite teikti nuo pirmadienio Iki penktadienio 08:00h iki 19:30h
 • Telefonu: 0800 917 2222
 • NGT text relay (jei negirdite ar negalite kalbėti): 18001 ir gale surinkite 0800 917 2222
 • Video relay service (skirta Britų gestų kalba)
 • Telefonu iš kitos šalies: +44 191 218 7766
 1. Univrsalus kreditas (angl. Universal Credit)

Universalus kreditas skirtas pagalbai, sumažėjus pajamoms ir mokamas kas mėnesį (Škotijoje kai kuriems asmenims du kartus per mėn.). Universalaus kredito išmoką gali gauti tie asmenys, kurių mažos pajamos arba neteko darbo.

Jeigu jau gaunate kito tipo pašalpas.

Universalus kreditas apima šio tipo pašalpas:

 • Child Tax Credit
 • Housing Benefit
 • Income Support
 • Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • Income-related Employment and Support Allowance (ESA)
 • Working Tax Credit

Jeigu jau gaunate, bet kurią vieną iš šių pašalpų, jums nereikia nieko daryti, nebent:

 • Pasikeitė jūsų aplinkybės, apie kurias turite pranešti;

Darbo ir pensijų departamentas (angl. Work and Pensions Departamentas (DWP)) praneš jums apie jūsų pašalpos perkėlimą į Universalųjį kreditą.

Kada negalite teikti paraiškos dėl Universalaus kredito?

Negalite teikti paraiškos, dėl Universalaus kredito, jeigu:

 • Jeigu gaunate išmoką už sunkų neįgalumą, arba turite teisę ją gauti
 • Gavote išmoką už sunkų neįgalumą praėjusį mėnesį ir vis dar turite teisę ją gauti

Jeigu jūsų aplinkybės pasikeitė ir tai turi įtakos išmokai už sunkų neįgalumą ar kitoms gaunamoms pašalpoms, turite, apie tai pranešti.

Galite teikti paraišką, dėl Universalaus kredito, jeigu:

 • Jūsų mažos pajamos, arba netekote darbo
 • Esate 18 metų ar vyresni (yra kelios išimtys, jeigu jums 16-17 metų)
 • Jūsų amžius mažesnis, nei pensinis (arba jūsų partnerio amžius yra mažesnis nei pensinis)
 • Jūs ir jūsų parneris turite 16,000 svarų sterlingų ar mažiau santaupų
 • Gyvenate JK

Turimų vaikų skaičius neturi įtakos galimybei gauti universalųjį kreditą, tačiau jų skaičius gali turėti įtakos pašalpos dydžiui.

Jei gyvenate su partneriu

Apskaičiuojant Universalaus kredito išmoką, bus sumuojamos ir jūsų partnerio pajamos bei santaupos, net jeigu jis neturi teisės kreiptis, dėl Universalaus kredito.

Jeigu jums 18 metų ar daugiau ir mokotės arba studijuojate  

Galite teikti paraišką, dėl Universalaus kredito išmokos, jeigu:

 • Gyvenate su partneriu ir jis gali gauti Universąlųjį kreditą
 • Turite nuo jūsų priklausomų vaikų ir auginate juos vienas/-a arba su partneriu
 • Turite neįgalumą ir gaunate neįgalumo pašalpą (angl. DLA) arba asmeninio nepriklausomumo išmoką (angl. PIP) ir turite ribotą galimybę dirbti
 • Jeigu mokotės, esate iki 21 metų amžiaus ir neturite tėvų ar globėjų paramos.

Jeigu esate 16 ar 17 metų amžiaus

Galite kreiptis, dėl Universalaus kredito, jeigu:

 • Dėl sveikatos problemų turite ribotas galimybes dirbti arba turite medicininę pažymą ir laukiate galimybės dirbti įvertinimo.
 • Prižiūrite sunkų neįgalumą turinčius asmenis
 • Prižiūrite vaiką
 • Esate pora ir prižiūrite nors vieną vaiką ir jūsų partneris turi galimybę gauti UC
 • Esate nėščia ir iki gimdymo liko 11 ar mažiau savaičių
 • Pagimdėte per pastarąsias 15 savaičių
 • Jūsų neremia tėvai ar globėjai

Jei studijuojate pilną darbo dieną

Galite teikti paraišką, jeigu studijuojate pilną darbo dieną jeigu:

 • Neturite tėvų ar globėjų paramos
 • Jeigu turite ribotas galimybes dirbti dėl sveikatos problemų ir turite galimybę gauti personalią nepriklausomą išmoką (PIP)
 • Esate atsakingas už vaiką
 • Esate pora ir prižiūrite, bent vieną vaiką ir jūsų partneris turi teisę gauti Universalųjį Kreditą

Jei esate pora ir vienas iš jūsų yra pensinio amžiaus

Jūs ir jūsų partneris gali teikti paraišką, dėl Universalaus kredito, kaip pora, jeigu vienas iš jūsų nesate sulaukę pensinio amžiaus ir gali gauti Universalaus kredito išmoką. Jeigu abu esate sulaukę pensinio amžiaus, Universalaus kredito išmokos gauti negalite.

Galite pretenduoti gauti Pensijų Kreditą (PC) ar kito tipo pašalpas.

Kokias išmokas gausite

Universalus kredito išmokas sudaro standartinė išmoka ir papildomos išmokos, kurios priklauso nuo to:

 • Ar turite vaikų
 • Ar turite neįgalumą arba sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalite dirbti
 • Ar reikia pagalbos, susimokant gyvenamojo ploto nuomą

Taip pat Universalaus kredito išmoka priklauso nuo jūsų gaunamo uždarbio. Jūsų aplinkybės yra vertinamos kas mėnesį. Apie pasikeitusias aplinkybes būtina pranešti ir tai turės įtakos išmokos dydžiui. Pašalpos išmokai, taikomi dydžio apribojimai.

Standartinės išmokos

Jūsų aplinkybės Mėnesinė standartinė išmoka
Vienišas arba iki 25m £251.77
Vienišas ir 25 m ar daugiau £317.82
Esate pora ir abu iki 25m £395.20 (jums kartu)
Easte pora ir abu 25m ar viresni £498.89 (jums kartu)

Papildomos išmokos

Galite gauti padidintą Universalaus kredito išmoką, jeigu turite vaikų. Jeigu turite 1 ar 2 vaikus, gausite papildomą išmoką kiekvienam vaikui. Jeigu turite 3 ir daugiau vaikų, gausite papildomą sumą, mažiausiai, dviems vaikams. Galite gauti papildomą sumą už kitus vaikus, jeigu:

 • Vaikai gimę iki 2017m balandžio 6 d.
 • Jeigu jau kreipėtės, dėl išmokos už 3 ir daugiau vaikų iki 2017m balandžio 6 d.
 • Kitos išimtys

Papildomą iišmoką gausite už kiekvieną neįgalumą ar sunkų sveikatos sutrikimą turint vaiką. Išmoka šiuo atveju nepriklauso nuo vaikų skaičius ar gimimo datos.

Kiek išmokama Papildoma mėnesinė išmoka
Už pirmą vaiką £277.08 (gimęs iki 2017.04.06)
£231.67 (gimęs 2017.04.06 ar vėliau)
Už antrą vaiką ir kitus vaikus, kuriems priklauso išmoka £231.67  už vaiką
Jeigu turite negalią ar stiprius sveikatos sutrikimus turinčius vaikus £126.11 arba  £392.08
Jeigu nepakanka vaikų išlaikymui iki 85% vaikų išlaikymo išlaidų (iki £646.35 vienam vaikui ir £1,108.04 dviem ir daugiau vaikų)

Papildomą išmoką galite gauti, jeigu globojate vaikus. Išmoka priklauso nuo jų gimimo datos ir kiek vaikų turite.

Jei turite neįgalumą arba sveikatos problemų

Kiek išmokama Papildoma mėnesinė išmoka
Jeigu dėl sveikatos problemų turite ribotą darbingumą £336.20
Jeigu turite ribotą darbingumą ir pradėjote gauti Universalaus kredito išmoką arba užimtumo ir paramos pašalpą, dėl sveikatos problemų, pateiktus iki 2017m balandžio 3d £126.11

Jeigu prižiūrite asmenį turintį sunkų sveikatos sutrikimą

Kiek išmokama Papildoma mėnesinė išmoka
Jeigu priežiūra trunka mažiausiai 35 val./sav. Ir prižiūrimas asmuo gauna su neįgalumu susijusią pašalpą £160.20

Ši išmoka yra papildoma prie tos išmokos, kurią gaunate už neįgalumą turintį vaiką.

Išmokos, susijusios su išlaidomis būstui

Galimos papildomos išmokos, skirtos būsto išlaidoms padengti. Išmokos dydis priklauso nuo amžiaus ir aplinkybių. Išmokos gali būti skirtos padengti būsto nuomos išlaidas ir kai kuriuos paslaugų mokesčius.

Kaip esamas uždarbis gali daryti įtaką jūsų išmokoms

Jeigu esate įdarbintas, kokią Universalaus kredito išmoką gausite, priklausys nuo gaunamo uždarbio. Kylant uždarbiui nuo kiekvieno pakilusio £1 išmoka bus mažinama 63p.

Nėra ribojimo, kiek valandų galite dirbti, norint gauti Universalaus kredito išmoką.

„Darbo išmoka“

Yra nustatytas konkretus uždarbis, kurį uždirbant galima teikti paraišką, dėl Universalaus kredito išmokos, jeigu:

 • Esate atsakingas už vaiką arba jauną asmenį
 • Turite su sveikata susijusių apribojimų dirbti

Tai yra vadinama “darbo išmoka“. Jūsų darbo išmoka bus mažesnė, jeigu gaunate valstybės paramą būsto išlaikymui.

Jūsų aplinkybės Mėnesinė “darbo išmoka“
Gaunate paramą būsto išlaidoms £287
Negaunate paramos būsto išlaidoms £503

Jeigu išmoka buvo sustabdyta, dėl padidėjusio uždarbio

Jeigu jūsų pajamos padidėja, Universalaus kredito išmoka mažėja, kol padidėja iki to lygio, kai Universalaus kredito išmokos nebemokamos. Apie stabdomas išmokas jums bus pranešama.

Jeigu vėliau vėl sumažėja pajamos, galima vėl iš naujo teikti paraišką, dėl Universalaus kredito išmokos.

Perteklinis uždarbis

Jeigu per mėnesį uždarbis yra didesnis nei £2,500 nei suma, kai sustabdomi mokėjimai, tai tampa perteklinis uždarbis.

Jūsų perteklinis uždarbis perkeliamas ateinančiam mėnesiui, kur vėl sumuojamas bendras uždarbis. Jeigu vis dar gaunamos pajamos viršija sumą, kai Universalaus kredito išmokos sustabdomos, tai Universalaus kredito išmokos yra sustabdomos.

Kai nebegaunate perteklinio uždarbio, vėl galite teikti paraišką, dėl Universlaus kredito.

Jeigu dirbate savarankiškai, savo perteklinį uždarbį, arba nuostolį galite perkelti į kitą mėnesį.

Jeigu išsiskiriate su savo partneriu

Jeigu gaunate UC išmokas kaip pora, perteklinis uždarbis bus lygiomis dalimis dalinamas buvusiems partneriams.

Tam, kad jūsų perteklinis uždarbis, skaičiuotųsi tik jums, turite iš naujo teikti paraišką, dėl Universalaus kredito.

Kaip bus mokamos Universalaus kredito išmokos

Universalaus kredito išmoka mokama kartą per mėnesį tiesiai į jūsų banko sąskaitą.

Pirmąją išmoką gausite po maždaug 5 savaičių. Jeigu trūksta lėšų pragyvenimui, galite prašyti išankstinio mokėjimo. Kiekvieną mėnesį pašalpa bus mokama tą pačią mėnesio dieną, kaip ir pirmoji išmoka. Jeigu mokėjimo diena yra savaitgalis, mokėjimas bus atliktas dieną prieš savaitgalį. Kas mėnesį gausite mokėjimo išklotinę, kurioje nurodyta, kiek bus išmokama. Škotijoje Universalaus kredito išmoka išmokama gali būti mokama vieną arba du kartus per mėnesį.

Jeigu dėl Universalaus kredito teikėte paraišką kartu su partneriu, gausite bendrą išmoką.

Jeigu darbo užmokestį gaunate kartą per mėnesį ir jo dydis nesikeičia, tai Universalaus kredito išmokos suma nesikeičia.

Universalaus kredito išmoka gali kisti, jeigu jūsų darbo užmokestis mokamas dažniau, arba mokama paskutinę mėnesio darbo dieną.

Kaip teikti paraišką, dėl Universalaus kredito

Paraišką reikia pildyti internetiniame puslapyje.

Jeigu gyvenate kartu su partneriu, turite teikti vieną bendrą paraišką. Tam nebūtina būti susituokus.

Jums gali tekti pasiskambinti į Universalaus kredito pagalbos liniją dėl interviu. Jeigu neateisite nustatytu laiku į interviu, Universalaus kredito išmoka gali būti nemokama. Dėl koronaviruso jums nereikės dalyvauti susitikime. Su jumis susisieks patys.

Teikiant paraišką reikia pateikti:

 • Banko sąskaitą
 • Elektroninį paštą
 • Informaciją, kokios jūsų būsto išlaidos
 • Darbo užmokesčio sumą
 • Santaupų sumą, investicijų sumą
 • Kokios išlaidos vaikų priežiūrai

Jeigu nepateiksite visos arba teisingos informacijos, tai gali vėliau įtakoti Universalaus kredito išmoką.

Taip pat, teikiant paraišką, turite patvirtinti savo asmenybę. Tam reikia turėti asmens dokumentą, vairuotojo pažymėjimą arba banko kortelę.

Paraišką galite pildyti čia.

Pagalba pildant paraišką, dėl Universalaus kredito

Yra du būdai, kaip gauti pagalbą pildant paraišką.

Susisiekite su Universalaus kredito pagalbos linija, jeigu:

 • Jums sunku užpildyti paraišką internete
 • Turite klausimų apie savo paraišką, bet negalite to išsiaiškinti savo sukurtoje asmeninėje paskyroje.

Universal Credit pagalbos telefonai
telefonas: 0800 328 5644
siųsti sms žinutę, jei negalite kalbėti telefonu: 18001 ir 0800 328 5644
pirmadienį – penktadienį, 8 – 18 val

Atsakomybės

Sudarykite sutartį ( angl. Claiment Commitment) su jums priskirtu darbo konsultantu.

Priklausomai nuo situacijos, jums gali reikti atlikti šiuos veiksmus:

 • Parašyti savo CV
 • Teikti paraišką dėl darbo
 • Dalyvauti papildomuose mokymo kursuose

Taip pat reikalinga:

 • Sumokėti už būsto nuomą ar kitas būtinąsias išlaidas
 • Informuoti apie bet kokias, su jumis susijusias, pasikeitusias aplinkybes

Jei pageidaujate sutartį pasirašyti kartu su savo partneriu, abu turite atlikti ankščiau išvardintus veiksmus

Jei turite vaikų

Jei esate vienišas tėtis ar mama arba turite ribotas finansines galimybes, jūsų tolimesni veiksmai priklauso nuo jauniausio vaiko amžiaus.

Jauniausio vaiko amžius Tavo atsakomybės
< 1 m. Darbo paieškos nėra reikalingos.
1 m. Darbo paieškos nėra reikalingos. Reikalingi pokalbiai su priskirtu darbo konsultantu, parengiant planą, kaip bus atliekamos tikslingos darbo paieškos.
2 m. Darbo paieškos nėra reikalingos. Reikalingi reguliarūs pokalbiai su priskirtu darbo konsultantu ir konkretūs veiksmai darbo paieškoms (pvz.: parašyti savo CV).
3 – 4 m. Dirbti arba skirti darbo paieškoms galite ne daugiau kaip 16 val. per savaitę.
5 – 12 m. Dirbti arba skirti darbo paieškoms galite ne daugiau kaip 25 val. per savaitę.
< 13 m. Dirbti arba skirti darbo paieškoms galite ne daugiau kaip 35 val. per savaitę.

Jei jau gaunate papildomą paramą vaiko išlaikymui

Privaloma:

 • Pranešti apie vaiko priežiūros išlaidas
 • Pateikite mokėjimus įrodančius dokumentus

Taip pat reikalingi šie dokumentai:

 • Vaiko paramą teikiančios institucijos sutartis arba sąskaita faktūra. Joje turi būti nurodyti įmonės rekvizitai, registracijos numeris, kontaktinė informacija.
 • Sumos, kurią sumokėjote ir kada sumokėjote kvitas ar banko sąskaitos išrašas.

Apie vaiko priežiūros išlaidas pranešti ir pateikti reikalingus dokumentus, galite prisijungę prie savo „Universal Credit“ paskyros.

Nurodytą sumą gausite su kita Universalaus kredito išmoka.

Jei patiriate vaiko priežiūros išlaidų, jau po to, kai parama yra suteikta, galite prašyti iki 3 mėnesių ankstesnių išlaidų grąžinimo. Grąžintina suma gali būti ribojama, jei norite susigrąžinti daugiau nei vieno mėnesio mokesčių vienu metu. Daugiau informacijos suteiks jums priskirtas darbo konsultantas.

Jei už vaiko priežiūrą mokate iš anksto, galite gauti iki 3 mėnesių išmokos vienu metu. Jums šis suma bus pervesta su reguliariomis Universalaus kredito išmokomis tuo metu, kai buvo rūpinamasi vaiku.

Sustabdytos arba sumažintos išmokos

Jei jūs nesilaikote sutartų įsipareigojimų, išmokos gali būti sustabdytos arba sumažintos. Tai vadinama sankcija.

Priklausomai nuo esamos situacijos, yra skirtingi sankcijų lygiai.

Jei paraiška buvo teikiama kartu su partneriu, tačiau tik vienas iš jų atliko reikalingus veiksmus, bus taikoma pusė sankcijos.

Jeigu manote, kad sankcija nėra pagrįsta, ją galima apskųsti. Šiuo klausimu gali pagelbėti institucija „Citizens Advice“.

Kaip elgtis, jeigu išmoka buvo sustabdyta arba sumažinta

Jei, dėl gautos sankcijos, negalite sumokėti už nuomą, šildymą, maistą, higienos reikmes, galite prašyti papildomos išmokos (angl. hardship payment), dėl patiriamų sunkumų. Ji bus grąžinama mažinant Universalaus kredito išmokas jums, tol, kol negrąžinsite visų pinigų.

Jums turi būti suėję 18 m. ir daugiau.

Turite būti pasiruošę įrodyti, kad:

 • Ieškojote kitų būdų, kaip gauti pinigų
 • Pinigus leidote tik būtiniausioms reikmėms

Daugiau informacijos apie šias išmokas jums gali suteikti „Universal Credit“ informacija telefonu.

Informuoti apie bet kokias, su jumis susijusias, pasikeitusias aplinkybes

Tam, kad gautumėte jums priklausančią išmoką, privalote informuoti apie pasikeitusią situaciją.

Jei iš karto neinformuosite apie pasikeitusias aplinkybes, išmoka gali būti sustabdyta arba sumažinta.

Pateikite informaciją, jei:

 • Pradėjote dirbti arba nutraukėte darbo sutartį
 • Turite vaiką
 • Pradėjote gyventi su savo partneriu
 • Pradėjote rūpintis vaiku arba neįgaliuoju žmogumi
 • Pasikeitė gyvenamoji vieta
 • Pasikeitė banko sąskaita
 • Pakilo arba sumažėjo jūsų būsto nuoma
 • Pasikeitė jūsų sveikata
 • Susirgote ir dėl to negalite dirbti arba atvykti į pokalbį pas darbo konsultantą
 • Pasikeitė jūsų pajamos (tik tuo atveju, jei esate savarankiškai dirbantis)

Kaip informuoti

Apie pasikeitusias aplinkybes informuokite prisijungdami prie savo „Universal Credit“ paskyros

Jei gavote darbą arba pradėjote dirbti daugiau darbo valandų

Naudokitės išmokos skaičiuokle („benefits calculator“) arba gaukite informaciją iš savo darbo konsultanto, kaip šios pasikeitusios aplinkybės gali turėti įtakos Universalaus kredito išmokoms.

Jeigu jums buvo permokėta

Jums gali tekti grąžinti pinigus, jei:

 • iš karto nebuvo informuota apie permokėtą sumą
 • suteikėte klaidingą informaciją
 • buvo permokėtą per klaidą

! Jūs galite būti patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn už klaidingos informacijos pateikimą arba jos nepateikimą visai.

Jei sergate nepagydoma liga

Jei sergate nepagydoma liga, jus galite gauti papildomą išmoką.

Tokiu atveju, jei jūsų gyvenimo trukmė ilgesnė nei 6 mėnesiai

Informuokite apie tai tokiu pat būdu, kaip ir apie bet kurią kitą pasikeitusią aplinkybę

Jei jūsų gyvenimo trukmė trumpesnė nei 6 mėnesiai

Apie tai turėtų būti informuota jūsų „Universal Credit“ paskyroje. Tai gali padaryti ir kitas asmuo. Gydytojas ar kitas sveikatos priežiūros specialistas turi užpildyti DS1500 formą (gydytojai jau turi šią formą) ir ją išsiųsti:

 1. Freepost
 2. Department for Work and Pensions
 3. Universal Credit Full Service

Kita finansinė pagalba

Jei susiduriate su finansiniais sunkumais, galite gauti pagalbą ir iš kitų organizacijų.

Išankstinis įmokos gavimas

Jei jūs neturite pakankamai pajamų pragyventi, kol laukiate pirmos išmokos, galite prašyti įmokos paankstinimo.

Taip pat galite prašyti papildomos išmokos ( angl. hardship payment), jeigu gavote sankciją ir negalite sumokėti už nuomą, šildymą, maistą ar higienos prekes.

Ji bus grąžinama mažinant Universalaus kredito išmokas jums tol, kol negrąžinsite visų pinigų.

Kiti mokėjimo būdai (angl. Alternative Payment Arrangement)

Jei patiriate finansinių sunkumų mokant už būstą, jūs galite teikti paraišką, dėl „Alternative Payment Arrangement“ (APA).

Priklausomai nuo aplinkybių:

 • Mokestis už būstą bus sumokėtas tiesiogiai gavėjui
 • Išmokas gausite daugiau nei kartą per mėnesį
 • Jei gyvenate poroje, mokėjimai bus paskirstyti dalimis

Jei norite teikti paraišką, dėl APA, pasikonsultuokite su darbo konsultantu.

Išankstinis biudžeto planavimas (angl. Budgeting Advance)

Biudžeto planavimas jums pagelbės:

 • Atsidėti santaupų neatidėliotinoms buitinėms išlaidoms
 • Ieškant darbo ir išlaikant jį
 • Laidojimo išlaidoms padengti

Ji bus grąžinama mažinant Universalaus kredito išmokas jums, tol, kol negrąžinsite visų pinigų. Jei Universalaus kredito išmokos jums bus sustabdytos, privalėsite pinigus grąžinti kitu būdu.

Kiek galite pasiskolinti

Minimali suma yra £100. Galite skolintis iki:

 • £348, jei esate vienišas/-a
 • £464, jei gyvenate poroje
 • £812, jei turite vaikų

Kiek pinigų gausite priklauso nuo to, ar jūsų turimos santaupos viršija £1000 ir įvertinus, ar galėsite grąžinti paskolą.

Tinkamumas

Tam, kad gautumėte išankstinį biudžeto planavimą, turite atitikti visus kriterijus:

 • Jau gaunate vieną iš šių pajamų: Universal Credit, Employment and Support Allowance, Income Support, Jobseeker‘s Allowance arba State Pension Credit daugiau nei 6 mėn., nebent jums reikia pinigų tam, kad pradėti naują darbą arba išlaikyti esamą
 • Uždirbate mažiau nei £2,600 (£3,600 gyvenant poroje) per paskutinius 6 mėn.
 • Esate sumokėję visas ankstesnes „Budgeting Advance“ paskolas

Kaip teikti paraišką

Susisiekite su artimiausio darbo centro (angl. Jobcentre Plus) konsultantu.

Kitos išmokos, į kurias galite pretenduoti

Jeigu neatitinkate kriterijų, bet vis tiek norite kreiptis dėl papildomų išmokų, jūs galite kreiptis į šias įstaigas:

 • Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • Employment and Support Allowance (ESA)

Pasinaudokite išmokų skaičiuokle tam, kad sužinotumėte, kokias kitas išmokas galite gauti, pvz.: Personal Independence Payment, jei esate neįgalus.

Jei gaunate Universalaus kredito išmokas, kitas išmokas galite gauti taip pat.

Parama, namų išlaidoms padengti

 • BT Basic (arba KCOM Social Access Package), jei neturite pajamų
 • „Cold Weather Payment“
 • „Disabled Facilities Grants“
 • „Discretionary Housing Payments“, jei nepakanka Universalaus Kredito gaunamų pajamų sumokėti būsto nuomai
 • Energy Company Obligation (ECO) Affordable Warmth
 • Mokesčių mažinimas
 • WaterSure

Parama, jei esate nėščia arba turite vaiką

 • Nemokamas ankstyvas mokymas vaikams iki 2 metų
 • Nemokamas maitinimas
 • „Healthy Start vouchers“ (Anglijoje ir Velse) jei esate nėščia arba auginate vaiką iki 4 metų
 • „Best Start Foods and a Best Start Grant“ (Škotijoje) jei esate nėščia arba auginate vaiką iki 4 metų
 • „Sure Start Maternity Grant“ Anglijoje ir Velse
 • “Pregnancy and Baby payment“ Škotijoje

Teisinė pagalba

Jūs galite gauti:

 • Paramą, susijusią su kalinių lankymu
 • Paramą, padengiant teismo išlaidas
 • Teisinę pagalbą

Pagalba, susijusi su kitomis išlaidomis

 • Sveikatos priežiūros išlaidos, įskaitant receptus bei dantų gydimą
 • Laidotuvių išlaidų padengimą
 • Pagalba, kaupiant santaupas

Kiti finansiniai patarimai

Pagalbą ar paramą taip pat galite gauti iš:

 • Iš priskirto darbo konsultanto „Jobcentre Plus“
 • Citizens Advice
 • Money Advice Trust
 • The Money Manager tool from Money Advice Service
 • My Money Steps
 • National Debtline
 • Shelter for help with housing and homelessness
 • StepChange
 • Turn2Us

„Universal Credit“ kontaktinė informacija

Susisiekti su „Universal Credit“ galite:

 • Internetu
 • Skambinant telefonu

„Universal Credit“ informacija telefonu

Telefono nr.: 0800 328 5644

Faksas:  0800 328 1344

NGT text relay – žmonėms, su klausos arba kalbos negalia: 18001, tada 0800 328 5644

Velso kalba:   0800 328 1744

Pirmadienis – penktadienis, 08:00-18:00

Jei užklausa susijusi su paraiška, dėl Universalaus Kredito

Jūs galite gauti užimtumo paramą (angl. Employment and Support Allowance (ESA)) arba ieškančiojo darbo paramą (angl. Jobseeker’s Allowance (JSA)) tuo pačiu metu arba vietoje Universal kredito.

ESA paraiškos teikimas

Norint teikti paraišką, dėl ESA, susisiekite su jus aptarnaujančiu vadybininku „Universal Credit“.

Jei negaunate paramos iš „Universal Credit“ , skambinkite telefonu.

„Universal Credit“ informacija telefonu

Telefono nr.: 0800 328 5644 (pasirinkti 2, tada 3)

Faksas: 0800 328 1344 (pasirinkti 2, tada 3)

NGT text relay – žmonėms, su klausos arba kalbos negalia: 18001, tada 0800 328 5644

Velso kalba: 0800 328 1744

Pirmadienis – penktadienis, 08:00-18:00

JSA paraiškos teikimas

Paraišką JSA galima teikti internetu arba paskambinus į Jobcentre Plus.

Jobcentre Plus

Telefono nr.: 0800 055 6688

Faksas: 0800 023 4888

NGT text relay – jei negirdite arba negalite kalbėti telefonu: 18001, tada 0800 055 6688

Velso kalba: 0800 012 1888

Pirmadienis – penktadienis, 08:00-18:00

Jei turite klausimų, susijusių su jau gaunama parama ESA arba JSA

Skambinkite į Jobcentre Plus.

Jobcentre Plus

Telefono nr.: 0800 169 0310

Faksas: 0800 169 0314

NGT text relay – jei negirdite arba negalite kalbėti telefonu: 18001, tada 0800 055 6688

Velso kalba: 0800 328 1744

Pirmadienis – penktadienis, 08:00-18:00

 • Transportas ir vairavimo mokymai

Automobilio apžiūros galiojimas (angl. MOT) automatiškai pratęsiamas 6 mėnesiams, jeigu galiojimas baigiasi iki ar po 2020 m. kovo 30 dienos. Dėl to nieko nereikia daryti ir niekam pranešti. Jokio patvirtinančio dokumento atsiųsta nebus. MOT pratęsimo laiką galite patikrinti internetu.

Vairavimo ir teorijos testai.

Teorijos testai yra sustabdyti mėnesiui laiko, o vairavimo testai yra sustabdyti 3 mėnesiams, dėl koronaviruso.  Tačiau šie egzaminai yra prieinami būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekantiems darbuotojams (angl critical workers).

Teorijos ir vairavimo testai yra pristabdyti tam, kad užkirsti kelia koronavirusui toliau plėstis. Sustabdymas tęsis:

 * Iki Balandžio 20 dienos, 2020 – Teorijos testams

* Iki 3 mėnesių – Vairavimo Testams

Tai yra taikoma visiems teorijos ir vairavimo egzaminams ir patvirtintiems vairavimo instruktoriaus standartiniams patikrinimams.

Teorijos testai yra pristabdyti iki balandžio 20 dienos, 2020.  Jums bus pranešta paštu, kad jūsų testai buvo atšaukti, už kuriuos automatiškai bus gražinami pinigai. Šio veiksmo patvirtinimas irgi bus atsiųstas paštu per pora savaičių. Turite užsisakyti naują teorijos egzamino datą ir laiką po 2020 balandžio 20 d. jūs vis dar galite užsirašyti, pasikeisti datą arba atšaukti testus.

Vairavimo testai yra sustabdyti 3 mėnesiams. Jums paštu bus pranešta likus 2 savaitėms iki jūsų pirminės testo dienos, į kokią dieną jūsų testas buvo perkeltas. Tikėtina, kad naujas egzaminas bus perkeltas 3 mėnesiams po jūsų pirminės testo datos. Jei norite atšaukti jūsų vairavimo testą, galite tai padaryti, jei norite atgauti pilną sumokėtą mokestį. Paštu išsiųskite prašymą į DVSA customerservices@dvsa.gov.uk. Prašyme turi būti parašytas jūsų pilnas vardas ir pavardė, ir dar nurodyta ši informacija:

* Vairavimo licencijos numeris.

* Teorijos baigimo sertifikato numeris.

* Vairavimo testo užsisakymo numeris.

Kiti vairavimo testai:

* Jei jus esate užsirašę papildomam testui (pvz. motociklo arba sunkvežimio testui), šie egzaminai bus atšaukti ir jums automatiškai bus gražinami pinigai.

* Tokiu atveju, jūs turėsite užsirašyti kitam testui. Šiuo momentu, nėra galimybės užsirašyti naujam vairavimo testui. Kai vairavimo apmokymai prasidės vėl, žmonės kurių ankstesni testai buvo atšaukti, bus pirmumo eilėje gauti testus. Tai reiškia, kad laukimo laikas bus ilgesnis.

Jei jūsų teorijos testo sertifikato galiojimas baiginėjasi

Legaliai, teorijos testo sertifikatas negali būti pratęstas nesvarbu kokios aplinkybės. Jums reikės užsirašyti ir susimokėti naujam teorijos testui. Jūs turėsite teigiamai išlaikyti šį testą, prieš laikant vairavimo testą.

Užsirašyti į skubaus atvejo egzaminą jeigu esate būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekantis darbuotojas (angl critical worker)

Jūs vis dar galite gauti skubaus atvejo egzaminą nepaisant to, kad vairavimo testai yra sustabdyti. Jeigu jūsų darbas, dėl koronaviruso yra kritinėje situacijoje, arba jei jus dirbate kritiškai svarbiame sektoriuje.

Kritiškai svarbūs sektoriai yra:

 • Sveikatos ir socialinė globa.
 • Švietimas ir vaiku priežiūra.
 • Pagrindinės viešosios paslaugos.
 • Vietos ir nacionalinė valdžia.
 • Maisto ir kitos reikalingos prekės.
 • Visuomenės ir nacionalinis saugumas
 • Transportas.
 • Komunalinės, ryšių ir finansinės paslaugos.

Kaip užsisakyti skubų teorijos testą

Paštu išsiųskite prašymą į DVSA, su savo ID dokumentu.

Jei jūs neturite ID, jūs tada galite išsiųsti:

 • Darbovietes adresą.
 • Darbovietės įrodymą, pvz. pašto adresą ar nuskenuotą dokumentą, kuriame būtų įtraukti firminiai blankai.
 • Nuskenuotas darbo užmokesčio mokėjimo įrodymas.

Tai nėra baigtinis sąrašas ir įrodymai bus peržiūrimi kiekvienu atveju atskirai.

Jūs taip pat turite pateikti:

 • Savo telefono numerį ir pageidautiną kontaktinį laiką.
 • Kuriame bandymų centre norite laikyti testą (šiuo metu, galima tik Birmingeme, Londone, Glazge ir Balimenoje).
 • Teorijos egzamino rūšis, kurią norėtumėte laikyti (automobilis, automobilis ir priekaba, motociklas, sunkvežimis, autobusas ar autobusas).
 • Jūsų vairuotojo pažymėjimo numeris.

Skubūs teorijos testai: critical.worker.theory.test@dvsa.gov.uk

Jei atitiksite būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančio darbuotojo (angl. critical worker) kriterijus, DVSA susisieks su jumis ir paaiškins, kas nutiks toliau. Neatnaujinkite savo užklausos, jei jau išsiuntėte el. laišką. DVSA susisieks su jumis, kai tik galės.

Užsisakykite skubų vairavimo testą DVSA el. paštu ir paprašykite atlikti avarinio vairavimo egzaminą. Turite atsiųsti galiojančio asmens pažymėjimą, arba, darbo pažymėjimą.

Jei neturite ID, galite atsiųsti:

 • Darbovietės adresą
 • Darbdavio įrodymą, toki kaip el. paštas ar nuskenuotas dokumentas su įmonės firminiais blankais.
 • Nuskenuotas darbo užmokesčio mokėjimo įrodymas.
 • Tai nėra baigtinis sąrašas ir įrodymai bus peržiūrimi kiekvienu atveju atskirai.
 • Jūs taip pat turite atsiųsti:
 • Savo telefono numerį.
 • Jūsų pasirinkta testo vieta.
 • Vairavimo egzamino rūšis, kurią norėtumėte laikyti (automobilis, automobilis ir priekaba, motociklas, sunkvežimis, autobusas ar tolimojo susisiekimo autobusas).
 • Jūsų vairuotojo pažymėjimo numeris.
 • Vairavimo egzamino nuorodos numeris (jei turite)
 • Jūsų teorijos egzamino pažymėjimo numeris.

Jei atitiksite būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančio darbuotojo (angl. critical worker) kriterijus, DVSA susisieks su jumis bandymo data.