Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

COVID-19: ne sveikatos priežiūros įstaigų valymas

Ką turite žinoti

 • zonos valymas įprasta buitine dezinfekavimo priemone po to, kai buvo įtariamas koronavirusas (COVID-19), sumažins infekcijos perdavimo kitiems žmonėms riziką
 • kur įmanoma, valydami dėvėkite vienkartines ar skalbimo pirštines ir prijuostes. Po naudojimo jos turėtų būti sudėtos į dvigubus maišus, saugiai laikomos 72 valandas po valymo ir išmestos į įprastą šiukšlių išmetimo vietą
 • vienkartiniu skudurėliu kietus paviršius pirmiausia nuvalykite šiltu muiluotu vandeniu. Tada dezinfekuokite šiuos paviršius valymo priemonėmis, kurias įprastai naudojate. Ypatingą dėmesį atkreipkite į dažnai liečiamas vietas ir paviršius, tokius, kaip vonios kambariuose, koridoriuose ir laiptinėse esantys turėklai bei durų rankenos.
 • jei zona yra labai užteršta, pavyzdžiui, matomais kūno skysčiais žmonių, sergančių koronavirusu (COVID-19), apsvarstykite galimybę naudoti akių, burnos ir nosies apsaugą, mūvėti pirštines ir prijuostę.
 • reguliariai plaukite rankas su muilu ir vandeniu 20 sekundžių, nusiėmę pirštines, prijuostes ir kitas apsaugines priemones

Bendrosios aplinkybės

Šioms rekomendacijoms buvo panaudota nauja koronaviruso (SARS-CoV ir MERS-CoV) patirtis. Infekcijos rizika priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant:

 • užterštų paviršių tipus
 • asmens išskirtas viruso kiekis
 • laikas, kurį asmuo praleido toje aplinkoje
 • laikas nuo tada, kai asmuo paskutinį kartą lankėsi aplinkoje

Infekcijos dėl koronaviruso (COVID-19) rizika, užteršus aplinką, laikui bėgant mažėja. Kol kas neaišku, kada nėra jokios rizikos. Tačiau kitų, tos pačios šeimos virusų, tyrimai rodo, kad daugeliu atvejų rizika greičiausiai ženkliai sumažės po 72 valandų.

Valymo principai po to, kai infekuotas asmuo paliko aplinką ar vietą

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP)

Minimalios AAP, kurias reikia dėvėti valant vietas, kuriose buvo asmuo, turintis galimą ar patvirtintą koronavirusą (COVID-19), yra vienkartinės pirštinės ir prijuostė. Nusiėmus visas AAP, rankas reikia plauti muilu ir vandeniu, bent 20 sekundžių.

Jei rizikos vertinimas parodo, kad gali būti aukštesnis viruso plitimo lygis (pavyzdžiui, jei infekuotas asmuo miegojo viešbučio kambaryje ar internatinės mokyklos bendrabutyje), arba jei matomas užteršimas kūno skysčiais, gali prireikti papildomų AAP apsaugoti akis, burną ir nosį.

Valymas ir dezinfekavimas

Viešąsias vietas, kuriose  infekuotas asmuo buvo minimaliai (pavyzdžiui, koridorius), bet kurios nėra akivaizdžiai užterštos kūno skysčiais, galima kruopščiai išvalyti kaip įprasta.

Visi paviršiai, kuriuos lietė infekuotas asmuo, turi būti valomi ir dezinfekuojami, įskaitant:

 • daiktai, kurie yra akivaizdžiai užteršti kūno skysčiais
 • visos, potencialiai užterštos, ilgalaikio kontakto vietos, tokios, kaip vonios kambariai, durų rankenos, telefonai, koridoriuose ir laiptinėse esantys turėklai

Visiems kietiems paviršiams, grindims, kėdėms, durų rankenoms ir sanitarinei įrangai valyti naudokite vienkartines servetėles arba ritininį popierių ir vienkartines šluotų galvutes.

 • naudokite arba kombinuotą valymo priemonių dezinfekavimo tirpalą, kuriame praskiesta 1 000 milijonų chloro dalių

arba

 • buitinį ploviklį, po kurio dezinfekuojama (1 000 ppm vid.) – vykdykite gamintojo nurodymus dėl visų ploviklių ir dezinfekavimo priemonių skiedimo, naudojimo ir kontakto laiko)

arba

 • jei organizacijoje naudojamas alternatyvi dezinfekavimo priemonė, tai reikia patikrinti ir įsitikinti, kad ji veiksminga apsaugai nuo virusų

Valydami venkite purslų ir apsitaškymo.

Naudotos šluostės ir šluotos galvutės turi būti sunaikintos ir sudedamos į šiukšlių maišus, kaip nurodyta toliau.

Kai daiktų negalima valyti, naudojant ploviklius, ar skalbti, pavyzdžiui, minkštus baldus ir čiužinius, juos reikia valyti garais.

Visus daiktus, kurie yra labai užteršti kūno skysčiais ir kurių negalima valyti plaunant, reikia išmesti.

Skalbiniai

Skalbkite daiktus pagal gamintojo instrukcijas. Naudokite šilčiausio vandens nustatymo reikalavimus ir visiškai išdžiovinkite. Nešvarius skalbinius, kurie buvo sąlytyje su infekuotu asmeniu, galima skalbti su kitų žmonių daiktais.

Nekratykite nešvarių skalbinių, nes tai didina viruso pasklidimo ore galimybę.

Naudodami aukščiau išvardintas valymo priemones, išvalykite ir dezinfekuokite daiktus, naudojamus skalbinių laikymui ir /ar gabenimui.

Atliekos

Išmeskite visas šiukšles po vietų ir daiktų, buvusių sąlytyje su infekuotu asmeniu, valymo (įskaitant vienkartines šluosteles ir servetėles):

1.Reikėtų sudėti į plastikinį šiukšlių maišą ir užrišti, kai bus pilnas.

2.Tada plastikinis maišas turėtų būti dedamas į antrą šiukšliadėžės maišą ir užrišamas.

3.Jis turėtų būti dedamas į tinkamą ir saugią vietą ir pažymėtas saugojimui, kol bus žinomi asmens testo rezultatai.

Atliekas reikia padėti saugiai ir saugoti nuo vaikų. Negalite atliekų dėti į komunalines atliekas tol, kol nebus gauti neigiami tyrimų rezultatai arba, jei atliekos nebuvo saugomos mažiausiai 72 valandas.

 • jei tyrymo atsakymai neigiami, tada šias šiukšles galima išmesti su įprastomis atliekomis
 • jei tyrymo rezultatai teigiami, turite laikyti šias šiukšles mažiausiai 72 valandas ir tuomet išmesti su įprastomis atliekomis

Jei nėra galimybės saugoti jų mažiausiai 72 valandas, pasirūpinkite, kad vietinė atliekų surinkimo tarnyba arba specializuotas klinikinių atliekų rinkėjas, jei jie šiuo metu surenka jūsų atliekas, surinktų jas, kaip B kategorijos užkrečiamas atliekas. Jie jums pateiks oranžinius klinikinių atliekų maišus, į kuriuos galėsite sudėti į savo maišus, kad atliekos galėtų būti išsiųstos tinkamai apdoroti.