Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

COVID-19: patarimai darbuotojams

Ėjimas į darbą

Turėtumėte dirbti iš namų, nebent tai neįmanoma.

Kartais tai nebus įmanoma, nes ne visi gali dirbti iš namų. Tam tikri darbai reikalauja, kad žmonės atvyktų į savo darbo vietą, pavyzdžiui, dirbantys su mechanizmais, statybose ar gamyboje arba teikiantys paslaugas klientams.

Peržiūrėkite visas rekomendacijas, dėl ėjimo į darbą.

Buvimas namuose

Jei jums pasireiškė koronavirusinės infekcijos (COVID-19) simptomai (net ir lengvi), likite namuose ir neišvykite iš jų 7 dienas nuo simptomų pradžios.

Jei jūs gyvenate su kitais asmenimis ir esate pirmasis namuose, kuriam pasireiškė koronaviruso simptomai, turite likti namuose 7 dienas, tačiau visi kiti, kartu gyvenantys asmenys, net jei jiems ir nepasireiškė simptomai, privalo likti namuose ir neišeiti iš jų 14 dienų. 14 dienų laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai susirgo pirmasis asmuo namuose.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite buvimo namuose rekomendacijas.

Ligos pašalpa

Jei jaučiatės blogai ir negalite vykti į darbą, galite kreiptis dėl savaitinės 94,25 svarų sterlingų dydžio ligos išmokos (angl. SSP). Ją moka jūsų darbdavys už laikotarpį iki 28 savaičių.

Jei turite likti namuose dėl COVID-19, galite reikalauti ligos pašalpos (SSP). Tai apima ir tuos, kuriems buvo nurodyta likti namuose dėl jų prižiūrimų, kartu gyvenančių asmenų, kurie yra saviizoliacijoje.

Norėdami patikrinti savo teisę į ligos pašalpą, turėtumėte pasikalbėti su savo darbdaviu ir apsilankyti įstatymų nustatytos ligos pašalpos (SSP) tinklapyje, kur rasite daugiau informacijos.

Ligos pašalpos (angl. SSP) pradžios data

Priimti įstatymai nurodo, kad ligos pašalpa (SSP) bus mokama nuo pirmosios, o ne nuo 4-osios dienos, jei jūs nebuvote darbe dėl ligos ar turėjote likti namuose dėl COVID-19. Priėmus teisės aktus, tai bus taikoma atgaline data, nuo kovo 13 dienos. Turėtumėte pasitarti su darbdaviu dėl teisės į ligos pašalpą (SSP) ir prašymo pateikimo.

Ligos įrodymas

Jei jums nustatytas COVID-19 arba jums buvo nurodyta likti namuose, izoliacijos pažymą (angl. Isolation Note) galite gauti apsilankę NHS 111 internete, užuot vykę pas gydytoją. COVID-19 atvejais nedarbingumo pažymą būtina pateikti tik po 7 dienų nebuvimo darbe dėl ligos.

Jei esate savarankiškai dirbantis (angl. self employed) asmuo arba neturite teisės gauti SSP

Jei jūs negaite kreiptis dėl ligos pašalpos (SSP), pvz., jei esate savarankiškai dirbantis asmuo arba gaunate mažesnę, nei vidutiniškai 118£ per savaitę algą ir turite COVID-19 arba jums buvo nurodyta likti namuose, galite kreiptis del universalaus kredito (angl. Universal Credit) palengvintomis sąlygomis arba naujo tipo užimtumo ir paramos pašalpos (angl. new style Employment and Support Allowance (ESA)). Jei turite teisę į šią pašalpą, ji bus mokama nuo pirmosios ligos dienos, o ne nuo 8 dienos – jei sergate COVID-19 arba jums buvo nurodyta likti namuose.

Darbuotojai, išleisti priverstinių atostogų (furloughed worker)

Jei jūs ir jūsų darbdavys sutinkate, jūsų darbdavys gali išlaikyti jūsų darbo vietą, tuomet, kai, dėl koronaviruso nėra galimybės dirbti arba jums nėra darbo (COVID-19). Tai yra vadinama – prastova (angl. “on furlough”).

Galite gauti 80% savo atlyginimo, ne daugiau, nei 2500 svarų sterlingų per mėnesį.

Jei dėl šių pakeitimų jūsų atlyginimas sumažėja, jums gali būti skirta parama, pasitelkiant socialinio aprūpinimo sistemą, įskaitant universalųjį kreditą (angl. Universal Credit).

Patikrinkite, ar jums gali būti taikoma koronaviruso darbo išsaugojimo schema.

Paraiška, dėl paramos išmokų

Nesvarbu, ar šiuo metu dirbate, ar ne, ar esate samdomas darbuotojas, ar dirbantis savarankiškai, jeigu esate paveiktas ekonominio poveikio dėl COVID-19 ir turite nepakankamai pajamų, galite naudotis visomis socialinės apsaugos sistemos paslaugomis, įskaitant ir universalųjį kreditą (angl. Universal Credit).

Nuo balandžio 6 dienos padidinama standartinė lengvata universaliam kreditui (angl. Universal Credit) ir pagrindinis darbo mokesčių kredito elementas (angl. Working Tax Credit) vieneriems metams. Abu padidės 20 svarų sterlingų per savaitę, be planuojamo metinio padidinimo. Tai bus taikoma visiems naujiems ir esamiems universalaus kredito (angl. Universal Credit) pareiškėjams bei esamiems darbo mokesčių kredito (angl. Working Tax Credit) gavėjams.

Jei turite COVID-19 arba turite likti namuose

Dabar galite teikti paraišką, dėl universalaus kredito (angl. Universal Credit) ir, prireikus, galite gauti išankstinius mokėjimus. Tam nereikia lankytis darbo centre (angl. Job Centre).

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo

Galite teikti paraišką, dėl universalaus kredito (angl. Universal Credit), jei atitinkate įprastus tinkamumo kriterijus.

Norėdami padėti jums susitvarkyti su dabartiniais ekonominiais sunkumais ir vadovaujantis, vyriausybės nurodymais dėl izoliacijos ir socialinio atsiribojimo, nuo balandžio 6 dienos laikinai sumažinsime minimalių pajamų lygio reikalavimą. Šis pakeitimas bus taikomas visiems pareiškėjams dėl universalaus kredito (angl. Universal Credit) ir galios visa, protrūkio laikotarpį.

Naujiems pareiškėjams nereikės lankytis darbo centre (angl. Job Centre) tam, kad būtų įrodytas pelningas savarankiškas darbas.

Parama nuomos išlaidoms

Turėtumėte patikrinti, ar turite teisę gauti universalų kreditą (angl. Universal Credit), kuris skiriamas tiek dirbantiems, tiek nedirbantiems žmonėms. Parama nuomos išlaidoms bus mokama/įtraukiama į universalųjį kreditą (Universal Credit). Nuo balandžio mėnesio padidinanami vietinio būsto pašalpų tarifus iki 30-osios rinkos nuomos procentinės dalies. Tai taikoma visiems privatiems nuomininkams, kurie yra nauji ar esami universalaus kredito (angl. Universal Credit) būsto pašalpų, ir esami būsto išmokų (angl. Housing Benefit) pareiškėjai.