Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

COVID-19: parama verslui

Parengtas laikinų, savalaikių, tikslinių priemonių paketas, skirtas padėti viešosioms tarnyboms, žmonėms ir verslui, šiuo, COVID-19 protrūkio, laikotarpiu.

Tai apima priemonių paketą, skirtą remti verslą, įskaitant:

 • Koronaviruso darbo išsaugojimo schemą
 • PVM ir pajamų mokesčio mokėjimą
 • savarankiškai dirbančių (angl. self employed) pajamų rėmimo schemą
 • įstatymų numatytą ligos pašalpos (angl. Sick Pay) lengvatų paketą mažoms ir vidutinėms įmonėms
 • 12 mėnesių verslo mokesčio (angl. Business Rate) atidėjimą visoms mažmeninės prekybos, apgyvendinimo, viešojo maitinimo, laisvalaikio ir vaikų darželių įmonėms Anglijoje
 • smulkaus verslo subsidijavimą – 10 000 svarų sterlingų visam verslui, kuriam taikomos verslo mokesčio ir kitos lengvatos
 • 25 000 svarų sterlingų subsidiją mažmeninės prekybos, apgyvendinimo, viešojo maitinimo ir laisvalaikio verslui, turinčiam patalpas ir kurio apmokestinamoji vertė yra nuo 15 000 iki 51 000 svarų sterlingų.
 • koronavirus verslo sustabdymo paskolų schemą, skirtą remti ilgalaikį perspektyvų verslą, kurio pinigų srautai gali būti paveikti, ieškant papildomų lėšų
 • naują Anglijos Banko skolinimo galimybę, skirtą palaikyti didesnių įmonių likvidumą, padedančią joms kompensuoti koronaviruso paveiktus pinigų srautus, per paskolas
 • HMRC (angl. Time To Pay Scheme), kuri skirta padėti sumokėti mokesčius

Norėdami rasti atsakymus į dažnai užduodamus klausimus, apsilankykite verslo palaikymo svetainėje.

Parama verslui, naudojantis “koronaviruso darbo vietų išsaugojimo schemą” (angl. Coronavirus Job Retention Scheme)

Pagal šią darbo vietų išsaugojimo schemą (angl. Coronavirus Job Retention Scheme) visi JK darbdaviai, naudojanatys PAYE schemą, galės gauti paramą tam, kad ir toliau mokėtų dalį atlyginimo tiems darbuotojams, kurie kitu atveju per šią krizę būtų atleisti.

Tai taikoma darbuotojams, kurių buvo paprašyta nutraukti darbą, tačiau kurie ir toliau lieka įdarbintais, kitaip vadinami “angl. furloughed workers“. HMRC kompensuos 80% jų darbo užmokesčio – iki 2500 svarų sterlingų per mėnesį. Taip siekiama apsaugoti darbuotojus nuo atleidimo iš darbo.

“Koronaviruso darbo išlaikymo schema” padengs išlaidas, skirtas atlyginimams, skaičiuojant nuo kovo 1 dienos ir galios 3 mėnesius, tačiau prireikus bus pratęsta.

Kreipkitės dėl darbo užmokesčio išlaidų padengimo, naudojantis “koronaviruso darbo išsaugojimo schema”.

Jei jūsų verslui reikalinga trumpalaikė parama grynais pinigais, jums gali būti suteikta “koronaviruso verslo sustabdymo paskola” (angl. Coronavirus Business Interruption Loan).

Parama verslui, atidedant PVM (angl. VAT) mokėjimą

Versla bus remiamas, atidedant nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (angl. VAT) mokėjimą 3 mėnesiams.

Jei esate JK registruotas PVM mokėtojas ir turite sumokėti PVM nuo 2020 m. kovo 20 d. iki 2020 m. birželio 30 d., jūs turite galimybę:

 • atidėti mokėjimą
 • sumokėti PVM kaip įprasta

Apsilankę šiame tinklapyje, sužinokite, kaip atidėti PVM mokėjimą.

Jei dėl COVID-19 turite laikinų finansinių sunkumų, daugiau pagalbos galite gauti, naudokjantis HMRC programa „Laikas mokėti“ (angl. Time to Pay scheme) schemos.

Parama verslui, atidedant pajamų mokesčio mokėjimą

Pajamų mokesčio mokėjimai, kurių terminas yra 2020 m. liepos 31 d., atidėti iki 2021 m. sausio 31 d.

Teisė gauti paramą

Jūs turite teisę į šią lengvatą, jei liepos 31 d. turėjote sumokėti antrą pajamų mokesčio įmoką. Tam, kad tai būtų pritaikyta, nėra būtina būti savarankiškai dirbančiu (angl. self employed).

Atidėti mokėjimą nėra privaloma. Jei vis dar galite sumokėti savo antrą įmoka iki liepos 31 d., turėtumėte tai ir padaryti.

Kaip naudotis schema

Tai yra automatinis pasiūlymas, kuriam nereikia jokių programų. Jei atidedate mokėjimą iki 2021 m. sausio mėnesio, bauda nebus skiriama ar delspinigiai nebus priskaičiuojami.

Jei dėl COVID-19 turite laikinų finansinių sunkumų, daugiau pagalbos galite gauti iš HMRC programos „Laikas mokėti“ (angl. Time to Pay scheme) schemos.

Parama savarankiškai dirbantiems (angl. self – employed) asmenims, naudojantis savarankiško darbo pajamų paramos schemą (angl. Self-employment Income Support Scheme (SEISS))

Savarankiško darbo pajamų paramos sistema (angl. SEISS) rems savarankiškai dirbančius asmenis (įskaitant bendrijų narius), kurie prarado pajamas dėl koronaviruso (COVID-19).

Ši sistema leis kreiptis dėl apmokestinamosios subsidijos, kurios vertė yra 80% veiklos pelno, bet ne daugiau, kaip 2500 svarų sterlingų per mėnesį, už ateinančius 3 mėnesius. Jei reikės, laikotarpis gali būti pratęstas.

Kreipkitės dėl subsidijos per savarankiško darbo pajamų paramos schemą, galite apsilanakę šiame tinklapyje.

Parama įmonėms, kurios moka darbuotojams ligos pašalpas (angl. sick pay)

Bus pateikti teisės aktai, leidžiantys mažoms ir vidutinėms įmonėms bei darbdaviams susigrąžinti įstatymų numatytą ligos pašalpą (SSP), sumokėtą darbuotojui už nebuvimą darbe dėl COVID-19. Tinkamumo kriterijai, suteikiantys teisę naudotis šia schema, bus šie:

 • ši grąžinamoji išmoka apims iki 2 savaičių ligos pašalpos (SSP) sumą kiekvienam darbuotojui, kuris nedirbo dėl COVID-19
 • galės kreiptis darbdaviai, kuriems dirba mažiau, nei 250 darbuotojų. Darbdavio apimtis bus nustatoma, pagal žmonių, kurie buvo įdarbinti 2020 m. vasario 28 d., skaičių.
 • darbdaviai galės susigrąžinti išlaidas, skirtas kiekvienam darbuotojui, besikreipusiam dėl ligos pašalpos (SSP), (pagal naujus tinkamumo kriterijus), dėl COVID-19
 • darbdaviai turėtų tvarkyti darbuotojų nedarbingumo ir ligos išmokų SSP apskaitą, tačiau darbuotojams nereikės pateikti bendrosios praktikos gydytojo išduotos pažymos. Jei darbdavys reikalauja įrodymų, asmenys, kuriems pasireiškė koronaviruso simptomai, gali gauti izoliacijos pažymą iš NHS 111 internetu, o tie, kurie gyvena kartu asmenimis, kuriems pasireiškė simptomai, gali gauti pažymą NHS tinklapyje.
 • reikalavimus atitinkantis sistemos laikotarpis prasidės kitą dieną po to, kai įsigalios reglamentai dėl ligos pašalpos (SSP) pratęsimo tiems, kurie lieka namuose
 • ateinančiais mėnesiais vyriausybė bendradarbiaus su darbdaviais, siekaint, kuo greičiau nustatyti lėšų darbdavams grąžinimo mechanizmą

Tinkamumas

Jūs turite teisę pasinaudoti schema, jei:

 • jūsų verslas yra Jungtinėje Karalystėje
 • jūsų verslas yra mažas ar vidutinis ir jame dirba mažiau, nei 250 darbuotojų nuo 2020 m. vasario 28 d.

Kaip naudotis schema

Schema šiuo metu kuriama. Tolesnė informacija bus pateikta, kai bus baigtas jos kūrimas.

Parama mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų bei laisvalaikio sektoriui, kurios moka verslo mokestį

Laikinas atleidimas nuo verslo mokesčių, mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir laisvalaikio sektoriaus įmonėms

Bus pristatytas laikino atleidimo nuo verslo mokesčių schemą, mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir laisvalaikio sektoriaus įmonėms Anglijoje už 2020 – 2021 mokestinius metus.

Tinkamumas

Turite teisę naudotis šia schema, jei:

 • jūsų verslas yra įsikūręs Anglijoje
 • jūsų verslas priklauso mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir (arba) laisvalaikio sektoriui

Patalpos, kurioms bus pritaikyta ši schema, turėtų būti daugiausia naudojamos:

 • kaip parduotuvės, restoranai, kavinės, barai, kino teatrai ir gyvos muzikos atlikimo vietos
 • montavimui ir laisvalaikiui
 • kaip viešbučiai, bendrabučiai, svečių apgyvendinimo patalpos ar savarankiško apgyvendinimo vietos

Daugiau informacijos apie tinkamumą pateikiama išplėstinėse, nuolaidų mažmeninei prekybai, gairėse.

Kaip naudotis schema?

Jūs neturite imtis jokių veiksmų. Tačiau norint suteikti šią paramą, vietos valdžios institucijoms reikės iš naujo apskaičiuoti jūsų sąskaitą. Jie tai padarys kuo greičiau.

Verslo mokesčio dydį galite apskaičiuoti naudodamiesi verslo mokesčio skaičiuokle.

Vietos valdžios patarimai

Nurodymai vietos valdžios institucijoms pateikiami išplėstinėse, nuolaidų mažmeninei prekybai, gairėse.

Piniginės subsidijos mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir laisvalaikio sektoriui

Mažmeninės prekybos ir apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus subsidijų schema mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir laisvalaikio įmonėms suteiks iki 25 000 svarų sterlingų piniginę dotaciją, vienam verslo subjektui.

Šių sektorių įmonėms, kurių turtas yra apmokestinamas iki 15 000 svarų sterlingų, gali būti skiriama 10 000 svarų sterlingų subsidija.

Šių sektorių įmonėms, kurių turtas yra apmokestinamas nuo 15 000 iki 51 000 svarų sterlingų, gali būti skiriama 25 000 svarų sterlingų subsidija.

Tinkamumas

Jūs galite gauti subsidiją, jei:

 • jūsų verslas yra įsikūręs Anglijoje
 • jūsų verslas priklauso mažmeninės prekybos, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ar laisvalaikio sektoriui
 • jūsų verslo apmokestinamoji vertė yra mažesnė nei 51 000 svarų sterlingų

Patalpos, kurioms bus pritaikyta ši schema, turėtų būti daugiausia naudojamos:

 • kaip parduotuvės, restoranai, kavinės, barai, kino teatrai ir gyvos muzikos atlikimo vietos
 • montavimui ir laisvalaikiui
 • kaip viešbučiai, bendrabučiai, svečių apsistojimo patalpos ar savarankiško apgyvendinimo vietos

Kaip naudotis schema

Jums nieko nereikia daryti. Vietinė valdžios institucija jums parašys, jeigu turite teisę gauti šią subsidiją.

Visos užklausos dėl lengvatų ir pašalpų skyrimo ar jų suteikimo turėtų būti nukreipti į atitinkamą vietos valdžios instituciją.

Rasti savo vietos valdžios instituciją (angl. council) galite čia.

Parama vaikų darželių verslui, mokančiam verslo mokestį

Mes pateiksime laikiną verslo mokesčių atidėjimą Anglijos darželiams 2020 – 2021 mokestiniams metams.

Tinkamumas

Jums gali būti laikinai atidėtas verslo mokestis, jei:

 • jūsų verslas yra įsikūręs Anglijoje

Patalpos, kurioms bus taikoma lengvata, turi būti:

 • skirtos Ofsted registruotiems ikimokyklinių ugdymo paslaugų teikėjams
 • visiškai ar daugiausia naudojami ikimokyklinio parengiamojo ugdymo paslaugai teikti

Kaip naudotis schema

Jūs neturite imtis jokių veiksmų. Tačiau norint suteikti šią paramą, vietos valdžios institucijoms reikės iš naujo apskaičiuoti jūsų sąskaitą. Jie tai padarys kuo greičiau.

Verslo mokesčio dydį galite apskaičiuoti naudodamiesi verslo mokesčio skaičiuokle..

Papildomos rekomendacijos vietos valdžios institucijoms pateikiamos nuolaidų darželiams gairėse.

Parama įmonėms, kurios moka mažai arba visai nemoka verslo mokesčio

Vyriausybė skirs papildomą finansavimą smulkaus verslo subsidijų schemai vietos valdžios institucijoms, siekiant remti smulkųjį verslą, kuris moka mažai arba visai nemoka verslo mokesčio dėl mažo verslo mokesčio lengvatų (SBRR), žemės ūkio mokesčio lengvatų (RRR) ir smulkesnių lengvatų. Bus skirta vienkartinė 10 000 svarų sterlingų subsidija, reikalavimus atitinkančioms įmonėms tam, kad jos galėtų padengti einamąsias verslo išlaidas.

Tinkamumas

Turite teisę naudotis šia schema, jei:

 • jūsų verslas yra įsikūręs Anglijoje
 • jūsų verslas, naudoja patalpas
 • nuo kovo 11 d. jūs gaunate lengvatą smulkiąjam verslui arba lengvatą žemės ūkiui

Kaip naudotis schema

Jums nieko nereikia daryti. Vietinė valdžia jums parašys, jeigu turite teisę gauti šią dotaciją.

Visos užklausos dėl lengvatų ir pašalpų skyrimo ar jų suteikimo turėtų būti nukreipti į atitinkamą vietos valdžios instituciją.

Savo vietos valdžios instituciją, galite rasti čia.

Parama verslui pagal “Koronaviruso verslo sustabdymo paskolų schema(angl. Coronavirus Business Interruption Loan Scheme)

Laikina koronaviruso verslo sustabdymo paskolų schema remia mažųjų ir vidutinių įmonių galimybes gauti paskolas, sąskaitos pereikvojimo (angl. overdraft), sąskaitų ir turto finansavimui iki 5 mln. svarų sterlingų iki 6 metų laikotarpiui.

Vyriausybė taip pat skirs verslo laikinojo sustabdymo išmoką tam, kad padengtų pirmuosius 12 mėnesių palūkanų mokėjimus ir visus skolintojo renkamus mokesčius, taigi mažesnėms įmonėms pradinės išlaidos ir mokesčiai netaps našta.

Vyriausybė suteiks skolintojams 80% garantiją už kiekvieną paskolą (atsižvelgiant į išankstinius ribinius skolintojo reikalavimus) tam, kad skolintojams suteiktų daugiau pasitikėjimo toliau teikiant finansavimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Sistema bus įgyvendinama, pasitelkiant komercinius skolintojus, remiama vyriausybės valdomo Britanijos verslo banko.

Šioje schemoje yra įtraukti 40 akredituotų skolintojų, įskaitant visus pagrindinius bankus.

Čia galite sužinoti, ar turite teisę naudotis šia schema.

Tinkamumas

Jūs turite teisę gauti finansavimą pagal šią schemą, jei:

 • jūsų verslas įsikūręs JK, kurio apyvarta neviršija 45 mln. svarų sterlingų per metus
 • jūsų verslas atitinka kitus Britanijos verslo banko tinkamumo kriterijus

Kaip naudotis schema

Dabar schema yra atvira paraiškoms. Visi didieji bankai siūlo šią schemą.

Norėdami kreiptis, turėtumėte kuo greičiau pasikalbėti su savo banku ar vienu iš 40 akredituotų finansų teikėjų (ne su Britanijos verslo banku) ir aptarti jūsų verslo planą. Galite sužinoti naujausius būdus, kaip susisiekti su jais per jų tinklapius. Atminkite, kad šiuo metu filialai gali būti uždaryti, siekiant išlaikyti socialinį atstumą.

Visas schemos taisykles ir akredituotų kreditorių sąrašą galite rasti Britanijos verslo banko tinklapyje.

Jei jau turite paskolą su mėnesiniais įmokų grąžinimais, galite paprašyti laikino įmokų grąžinimo sustabymo tam, kad išsaugotumėte grynųjų pinigų srautus.

Parama didesnėms įmonėms per “COVID-19 įmonių finansavimo priemonę”

Pagal naują “Covid-19 įmonių finansavimo priemonę” Anglijos bankas pirks trumpalaikes skolas iš didesnių bendrovių.

Tai padės jūsų įmonei, jeigu ją paveikė trumpalaikis lėšų trūkumas, ir leis jums padengti trumpalaikius įsipareigojimus.

Tai taip pat rems įmonių finansų rinkas ir palengvins kredito teikimą visoms įmonėms.

Tinkamumas

Tinkamos gali būti visos nefinansinės įmonės, kurios atitinka Anglijos banko tinklapyje nustatytus kriterijus.

Kaip naudotis schema

Šiuo metu schema prieinama paraiškų teikimui.

Daugiau informacijos galima rasti Anglijos banke.

Parama įmonėms, mokančioms mokesčius per “Laikas mokėti” (angl. Time to Pay) paslaugą

Visoms įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir neįvykdytų mokestinių įsipareigojimų, gali būti suteikta teisė gauti paramą, tvarkant savo mokesčių reikalus, naudojantis HMRC “Laikas mokėti“ (angl. Time to Pay) paslaugą.

Dėl šių galimybių tariamasi kiekvienu atveju atskirai ir jos yra pritaikomos atsižvelgiant į individualias aplinkybes ir įsipareigojimus.

Tinkamumas

Jūs esate tinkamas, jei jūsų verslas:

 • moka mokesčius JK vyriausybei
 • turi neapmokėtų mokestinių įsipareigojimų

Kaip naudotis schema

Jei praleidote mokesčių mokėjimą arba numanote, kad galite praleisti kitą mokėjimą dėl COVID-19 protrūkio, skambinkite specialia HMRC pagalbos linija: 0800 0159 559.

Jei nerimaujate dėl būsimo mokėjimo, susisiekite su mumis artėjant mokėjimo terminui.

Komercinis draudimas

Dauguma komercinių draudimo polisų neapima pandemijos ar neįvardintų, nepatikslintų ligų, apie kurias reikia pranešti, pvz., COVID-19.

Tačiau įmonės, turinčios draudimo polisą, apimantį vyriausybės nurodytą karantiną dėl pandemijos arba vyriausybės nurodytą karantiną dėl nenustatytos ligos, apie kurią reikia pranešti, turėtų turėti galimybę pateikti prašymą (atsižvelgiant į draudimo bendrovės politiką ir sutarties sąlygas).

Draudimo polisai labai skiriasi, todėl įmonės yra skatinamos patikrinti konkretaus poliso sąlygas ir susisiekti su jų teikėjais.

Ligos, apie kurias reikia pranešti

Ligos, apie kurias reikia pranešti, yra tam tikros užkrečiamos ligos, apie kurias registruoti gydytojai turi įstatymų nustatyta tvarka pranešti atitinkamam pareigūnui savo vietos taryboje arba vietos sveikatos apsaugos komandoje.

Vyriausybė nuolat atnaujina ligų, apie kurias reikia pranešti, sąrašą. 2020 m. kovo 5 d. vyriausybė į šį sąrašą įtraukė ir COVID-19.

Daugelis draudikų naudojasi šiame sąraše esančiomis ligomis kaip priežastimi, leidžiančia pašalinti draudimo apsaugą. Pavyzdžiui, į draudimo polisus, apimančius ligas, apie kurias reikia pranešti, paprastai bus įtraukti tik tam tikri ligų, apie kurias reikia pranešti, pogrupiai (pvz., cholera ar juodligė), kuriuos draudikas nurodys draudimo sutartyje. Šis polisas neapims ligų, apie kurias reikia pranešti, neįtrauktų į draudžiamų sąrašą, taip pat į būsimų / nežinomų ligų (tokių, kaip COVID-19). Kaina, kuria apmokestinamas polisas, yra apskaičiuojama, atsižvelgiant į riziką, kurią kelia šis nustatytas ligų sąrašas.

Nepatikslintos ligos, apie kurias reikia pranešti

Kai kurios įmonės bus įsigijusios draudimo priedus, skirtus “nenustatytoms ligoms, apie kurias būtina pranešti” (angl. notifable diseases). Tokiu atveju draudimo apsauga taikoma bet kuriai ligai, įtrauktai į sąrašą ligų, apie kurias reikia pranešti, kas leis verslui reikalauti nuostolio, patirto dėl visų ligų, apie kurias reikia pranešti, taip pat dėl ​​ligų, kurios poliso sudarymo metu nežinomos, padengimo.

Vyriausybė, įtraukdama COVID-19 į ligų, apie kurias privaloma pranešti, sąrašą, užtikrina, kad įmonės, kurios turi sarašą ligų, apie kurias nereikia pranešti, gales kreiptis su prašymu išmokėti draudimo išmoką, nepažeisdamos savo draudimo sutarties sąlygų.

Vyriausybės nurodytas uždarymas

Vyriausybė paprašė daugelio skirtingų verslų ir vietų užsidaryti nuo kovo 21 dienos.

Draudikai sutiko, kad šių nurodymų pakanka, jog įmonės, turinčios nuostolių dėl COVID-19, galėtų kreiptis dėl nuostolių padengimo (jei vienintelė kliūtis jiems pateikti ieškinį buvo neaiškumas, ar vyriausybės nurodymas stabdyti įmonės veiklą). Esant tokioms aplinkybėms, nebereikia policijos ar bet kurios kitos įstatymų numatytos institucijos įsikišimo.

Tačiau, greičiausiai, daugumos įmonių komercinio draudimo polisai (įskaitant draudimą būti patalpose) nepasiūlys COVID-19 draudimo. Draudimo polisai labai skiriasi, todėl įmonės yra skatinamos patikrinti konkretaus poliso sąlygas ir susisiekti su jų draudimo paslaugos teikėjais.

Įvykio aprėptis

Verslo įmonėms, kurių renginiai atšaukti dėl neapibrėžto ligos išplitimo, turėtų būti suteikta galimybė pateikti prašymą, dėl būtino ir neišvengiamo renginių atšaukimo, sustabdymo, atidėjimo ir nutraukimo, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo organizatorių ir dalyvių (atsižvelgiant į kitas sąlygas ir jų draudimo poliso išimtis).

Pagrindinių įvykių draudimas dažnai būna pritaikytas konkrečiam įvykiui, todėl įmonės yra skatinamos patikrinti savo konkrečios draudimo sutarties sąlygas ir kreiptis į savo draudiką ar brokerį.

Apsauga dėl komercinių nuomininkų iškeldinimo

Komerciniai nuomininkai, kurie negali sumokėti savo nuomos dėl COVID-19, bus apsaugoti dėl iškeldinimo.

Šios priemonės reikš, kad nei vienas verslas savaime nepraras nuomos ir nebus priverstas išsikelti iš nuomojamų patalpų, jei praleis įmoką iki birželio 30 d.

Vyriausybė gali pratęsti šį laikotarpį, jei to reikės.

Tai nėra nuomos laikinas sutabdymas. Visi komerciniai nuomininkai vis tiek bus atsakingi už nuomą. Komerciniai nuomininkai yra apsaugoti nuo iškeldinimo, jei negali sumokėti nuomos.

Tinkamumas

Visi komerciniai nuomininkai Anglijoje, Velse ir Šiaurės Airijoje atitinka šios schemos reikalavimus.

Kaip naudotis schema

Pakeitimas įsigalios, kai koronaviruso įstatymas gaus Karališką pritarimą. Nereikia atlikti jokių veiksmų.

Verslo aplinkybių gerinimo (angl. Business Improvement Districts (BIDs)) tvarkos pratęsimas

BID galės pratęsti maksimalią BID procedūrų trukmę iki 2021 m. kovo 31 d., atidėdami BID balsavimus, kurie turėtų įvykti šiais metais. Tai leis BID ir vietos valdžios institucijoms, administruojančioms balsavimo procesą, sutelkti dėmesį į reagavimą į esamą ekstremalią situaciją.

Tinkamumas

Priemonės taikomos bet kuriam BID Anglijoje dėl balsavimo nuo dabar iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Kaip naudotis schema Pakeitimas įsigalios, kai koronaviruso įstatymas gaus Karališką sutikimą. Nereikia atlikti jokių veiksmų