Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

COVID-19: patarimai darbuotojams, darbdaviams ir įmonėms

Rekomendacijos darbuotojams, darbdaviams ir įmonėms teikiant patarimus apie naują koronavirusą (COVID-19).

Rekomendacijos darbdaviams ir įmonėms dėl koronaviruso (COVID-19)

Ką turite žinoti:

 • įmonės ir darbdaviai turėtų skatinti savo darbuotojus dirbti iš namų, jei tai įmanoma
 • jei darbuotojas pasijunta blogai dėl atsiradusio nuolatinio kosulio ar aukštos temperatūros, jis turėtų būti išsiųstas namo ir jam turi būti nurodyta laikytis patarimo likti namuose
 • darbuotojams turėtų būti primenama plauti rankas ne trumpiau, kaip 20 sekundžių ir daryti tai kuo dažniau, o kosint ir čiaudint – naudoti vienkartines nosinaites.
 • Reguliariai valykite ir dezinfekuokite daiktus ir dažnai liečiamus paviršius, naudodami įprastas valymo priemones.
 • darbuotojams reikės jūsų paramos, laikantis rekomendacijos likti namuose, siekainat sumažinti tikimybę užkrėsti kitus koronavirusu (COVID-19)
 • tie, kurie laikosi patarimo likti namuose, turės teisę gauti įstatymų nustatytą ligos pašalpą (angl. SSP) nuo pirmos nedarbo dienos
 • darbdaviai turėtų remtis savo nuožiūra dėl medicininių įrodymų, reikalingų darbuotojo pateisinimui, poreikio. Tai padės bendrosios praktikos gydytojams sutelkti dėmesį į savo pacientus.
 • Jei darbdavys reikalauja įrodymų, asmenys, turintys koronaviruso simptomų, gali gauti izoliacijos pažymą (angl. Isolation Note) iš NHS 111 tarnybos internete, o tie, kurie gyvena kartu su tais, kuriems pasireiškė simptomai, gali gauti pažymą NHS svetainėje
 • Darbuotojams, priklausantiems rizikos grupei, turėtų būti griežtai nurodoma likti namuose ir, jei įmanoma, dirbti namie, darbdaviui padedant.

Bendrosios aplinkybės

Šios gairės padės darbdaviams, įmonėms ir jų darbuotojams kovoti su koronavirusu (COVID-19).

Šios gairės gali būti atnaujintos, atsižvelgiant į besikeičiančią situaciją.

Patarimai darbdaviams:

 • nuolat informuokite visus apie veiksmus, kurių imamasi, siekiant sumažinti riziką darbo vietoje
 • užtikrinkite, kad darbuotojams, priklausantiems pažeidžiamųjų grupei, būtų griežtai nurodoma laikytis socialinio atstumo
 • įsitikinkite, kad yra atnaujinti visi kontaktiniai numeriai ir kontaktiniai duomenys kritiniams atvejams
 • įsitikinkite, kad vadovai žino, kaip atpažinti koronaviruso (COVID-19) simptomus, ir supranta visus su tuo susijusius procesus, pvz., informavimą apie ligas ir ligos pašalpą, bei procedūras tais atvejais, kai kas nors darbe gali būti užsikrėtęs ir turi imtis atitinkamų veiksmų
 • įsitikinkite, kad yra vietos, kur galima plauti rankas muilu ir šiltu vandeniu 20 sekundžių, ir skatinkite visus tai daryti reguliariai
 • aprūpinkite personalą sanitarinėmis priemonėmis rankoms bei servetėlėmis ir skatinkite juos naudoti

Simptomai

Dažniausi koronaviruso (COVID-19) simptomai yra: naujas, nuolatinis kosulys ir/arba aukšta temperatūra.

Daugumai žmonių koronavirusas (COVID-19) gali pasireikšti, lengva forma.

Veiklos tęstinumas

Išskyrus kai kurias ne pirmo būtinumo prekių parduotuves ir viešas vietas, mes neprašome, kad kitos įmonės būtų uždaromos, kadangi svarbu, kad verslas nesustotų.

Vis dėlto turėtumėte skatinti darbuotojus dirbti iš namų, nebent tai yra neįmanoma.

Kartais tai nebus įmanoma, nes ne visi gali dirbti iš namų. Tam tikruose darbuose būtina, kad žmonės atvyktų į savo darbo vietą, pavyzdžiui, jei jie dirba su mechanizmais, statybose ar gamyboje, arba teikia būtinąsias neatidėliotinas paslaugas.

Žiūrėkite visas darbo instrukcijas.

Ką daryti, jei kam nors pasireiškia koronaviruso (COVID-19) simptomai darbo vietoje?

Jei kam nors įmonėje, darbo vietoje, pasireiškia naujas nuolatinis kosulys ir/ar aukšta temperatūra, jis turėtų būti išsiųstas namo ir rekomenduota likti namuose.

Jei jiems reikia medicininių patarimų, jie turėtų kreiptis į NHS 111 internetinę tarnybą arba paskambinti 111, jeigu neturi interneto prieigos. Kritiniu atveju, jei jie sunkiai serga, yra sužeisti ar jų gyvybei gresia pavojus, – skambinti 999. Jie neturėtų vykti pas šeimos gydytoją, į vaistinę, skubios pagalbos centrą ar ligoninę.

Personalo narys, padėjęs pasijutusiam blogai, dėl naujo nuolatinio kosulio ar aukštos temperatūros, neprivalo vykti namo, nebent jam pačiam pasireikštų simptomai. Po bet kokio kontakto su asmeniu, kuriam pasireiškė ligos simptomai, būdingi koronaviruso infekcijai, turėtų kruopščiai plauti rankas 20 sekundžių.

Nebūtina uždaryti verslo, darbo vietos ar siųsti darbuotojų namo, nebent pasikeis vyriausybės strategija. Stebėkite vyriausybės puslapį tam, kad sužinotumėte naujausią informaciją.

Kelionės organizavimas

Asmenims, kuriems pasireiškia naujas nuolatinis kosulys ir/ar aukšta temperatūra, turėtų būti patarta tuojau pat grįžti namo ir likti ten bei pradėti saviizoliaciją. Jei jie turi naudotis viešuoju transportu, turėtų stengtis laikytis atokiau nuo kitų žmonių ir kosint ar čiaudint naudotis vienkartinėmis servetėlėmis.

Ligos pašalpa

Tie, kurie laikosi patarimo likti namuose ir dėl to negali dirbti, turi teisę gauti įstatymų nustatytą ligos pašalpą (angl. SSP), net jei patys nėra ligoniai.

Priimdami sprendimus dėl ligos pašalpos, darbdaviai turėtų vadovautis savo nuožiūra, atsižvelgiant į medicininį saviizoliacijos poreikį.

Tie, kuriems ligos pašalpa nepriklauso, įskaitant tuos, kurie uždirba mažiau, nei vidutiniškai 118 svarų sterlingų per savaitę, kai kuriuos laisvai samdomus darbuotojus arba savarankiškai dirbančius (angl. self employed) asmenis, gali kreiptis dėl universalaus kredito (angl. Universal Credit) ir (arba) dėl Užimtumo ir paramos pašalpos (angl. Employment and Support Allowance).

Tiems, kurių pajamos yra mažos ir kurie jau kreipėsi del universalaus kredito (angl. Universal Credit), papildoma suma bus priskirta automatiškai, atsižvelgiant į uždarbį ar kitas pajamas. Tačiau, esant skubios išmokos poreikiui, galima kreiptis per universalaus kredito skiltį “journal” dėl išankstinio mokėjimo.

Pažyma dėl nebuvimo darbe

Pagal įstatymą, per pirmąsias 7 ligos dienas medicininių įrodymų pateikti nereikia. Po 7 dienų darbdaviai gali vadovautis savo nuožiūra, dėl medicininių įrodymų poreikio, jei darbuotojas lieka namuose.

Mes primygtinai siūlome, kad darbdaviai vadovautųsi savo nuožiūra dėl medicininių įrodymų poreikio nedarbingumo laikotarpiu, kai darbuotojui patariama likti namuose, dėl blogos savo arba kito, kartu gyvenančio asmens, savijautos, vadovaujantis vyriausybės patvirtintomis, visuomenės sveikatos normomis.

Jei darbdaviui reikia įrodymų apie saviizoliaciją per pirmąsias 7 nebuvimo darbe dienas, darbuotojas gali gauti izoliacijos pažymą (angl. Isolation Note) NHS 111 internete arba NHS tinklapyje.

Ką daryti, jei darbuotojas negali vykti į darbą, nes turi kažką prižiūrėti?

Darbuotojai turi teisę nevykti į darbą, atsiradus netikėtoms ar ekstremalioms aplinkybėms, jei turi padėti kam nors, kuris yra nuo jų priklausomas („išlaikytinis“). Tai būtų taikoma situacijose, susijusiose su koronavirusu (COVID-19). Pavyzdžiui:

 • jei jie turi vaikų, kuriuos reikia prižiūrėti arba organizuoti jų priežiūrą, nes jų mokykla uždaryta
 • padėti savo vaikui ar kitam priklausomam asmeniui, jei jis serga ar jam reikalinga saviizoliacija arba vykti į ligoninę

Išmokos už šį laikotarpį įstatymais nėra numatytos, tačiau kai kurie darbdaviai gali pasiūlyti apmokėjimą, priklausomai nuo sutarties ar darbovietės nuostatų.

ACAS turi daugiau informacijos apie koronavirusą ir gali padėti išspręsti konkrečias užklausas telefonu.

Koronaviruso (COVID-19) plitimo apribojimas versle ir darbo vietose

Verslas ir darbdaviai gali padėti sumažinti koronaviruso (COVID-19) plitimą, primindami visiems apie visuomenės sveikatos normas. Tam gali būti naudojami plakatai, lankstinukai ir kitokia informuojanti medžiaga.

Darbuotojams ir klientams turėtų būti primenama, kad reikia plauti rankas bent 20 sekundžių ir daryti tai dažniau, nei įprastai.

Dažnai valyti ir dezinfekuoti dažnai liečiamus daiktus ir paviršius, naudojant įprastas valymo priemones.

Valymas ir atliekos

Žiūrėti valymo ir atliekų naudojimo instrukcijas.

Pašto ar pakuočių tvarkymas

Personalas turėtų laikytis esamų rizikos įvertinimo ir saugos dirbant taisyklių; jokių papildomų atsargumo priemonių, tvarkant paštą ar pakuotes, imtis nereikia.