Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Koronavirusas (COVID-19): patarimai pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui

Kokioms institucijoms taikomas dalinis uždarymas?

Tai taikoma:

 • Registruotiems vaikų priežiūros paslaugų teikėjams (įskaitant vaikų darželius ir aukles)
 • Vietos valdžios palaikomoms mokykloms ir akademijoms (tiek įprastoms, tiek specialiosioms)
 • Visoms alternatyvioms paslaugoms
 • Specialiosioms mokykloms
 • Nepriklausomoms specialiosioms mokykloms
 • Bendrojo tęstinio mokymo (angl. further education) kolegijoms
 • Specialioms įstaigo,s, skirtoms vaikams virš 16 metų
 • Kitoms mokymo įstaigoms, skirtoms vaikams virš 16 metų

O kaip vaikai, neįtraukti į pažeidžiamųjų apibrėžimą?

Mokymasis mokykloje yra žinomas, kaip apsauginis veiksnys vaikams, gaunantiems socialinio darbuotojo paramą. Teisinga, kad prioritetą teikiame paramai tiems, kurie gaus daugiausiai naudos. Mes atsargiai tai deriname su poreikiu sumažinti socialinius kontaktus visoje visuomenėje, siekiant sumažinti viruso plitimą visuomenėje.

Kaip apibrėžiami pažeidžiami vaikai, žiūrėkite skyriuje – “Rekomendacijos mokykloms, dėl laikino uždarymo”.

Kodėl šiems vaikams teikiama pirmenybė?

Mes žinome, kad kai kurioms šeimoms reikia daugiau paramos nei kitoms, ir kad mokyklos lankymas yra svarbus apsauginis veiksnys vaikams, turintiems socialinį darbuotoją. Norime teikti pirmenybę tiems, kuriems šiuo sunkiausiu metu labiausiai reikia pagalbos.

Kas nutiks pažeidžiamiems vaikams, kurie 14 dienų turės izoliuotis su savo šeima?

Tikimasi, kad tiems vaikams, kuriems teikiama socialinė globa, vietos valdžios institucijos skirs paramą, įskaitant būtinus vizitus, kartu imdamosi tinkamų infekcijos kontrolės priemonių.

Kaip tėvai sužinos, kad jiems gali būti taikoma ši nuostata?

Vaikai, gaunantys paramą iš socialinio darbuotojo, bus lengvai pasiekiami per vietos valdžios institucijas.  Socialiniai darbuotojai taip pat užtikrins, kad šeimos žinotų, jog joms bus taikoma ši nuostata ir kaip gauti paramą.

Ar globojamiems vaikams taikomas pažeidžiamų vaikų statusas? Kaip globėjas sužinos, kad turi teisę į paramą?

Taip, visi vaikai, kuriuos prižiūri vietos valdžia, yra priskiriami pažeidžiamiems. Vietos valdžios institucijos  užtikrins, kad globėjai žinotų, kaip gauti paramą.

Aš esu globėjas, vyresnis nei 70 metų ir (arba) turintis rizikingą sveikatos būklę. Nenoriu leisti vaiko į mokyklą, nes jis gali užsikrėsti ir pernešti virusą. Ar aš turiu juos leisti į mokyklą?

Jei nerimaujate dėl savo arba namiškių sveikatos, turėtumėte tai aptarti su savo socialiniu darbuotoju, jog įsitikintumėte, kad į tai bus atsižvelgta vertinant, kas geriausiai atitinka jūsų, kaip globėjo interesus.

Daugiau galite sužinoti čia: guidance on social distancing for everyone in the UK and protecting older people and vulnerable adults.

Taip pat skaitykite: guidance on shielding and protecting people defined on medical grounds as extremely vulnerable from COVID-19.

Kas yra daroma su pažeidžiamais vaikais, sergančiais lėtinėmis ligomis, kuriems patariama izoliuotis, bet gaunams nemokamas maitinimas mokyklose?

Suteiksime mokykloms lankstumo tiekti maistą ar kuponus vaikams, kurie gali gauti nemokamą maitinimą mokykloje. Mes kompensuosime visas papildomas išlaidas.

Daugiau skaitykite čia: COVID-19: free school meals guidance for schools.

Ar vaikai galės lankyti tą pačią ugdymo instituciją?

Vietos valdžia bendradarbiaus su ugdymo įstaigomis ir dirbs kartu, bandydami užtikrinti vaikams tą pačią ugdymosi aplinką, bet dėl tam tikrų priežasčių tai gali būti neįmanoma

Jei vaikams bus paskirta ugdymo institucija tolimesnėje vietoje, ar bus suteiktas transportas?

Jei vaikai turi socialinį darbuotoją, mes tikimės, kad vietos valdžia peržiūrės transporto tvarką ir pasirūpins, kad vaikai saugiai pasiektų savo mokyklą.

Ar pažeidžiami vaikai, lankantys mokyklą, nebus stigmatizuojami?

Daug vaikų, tame tarpe ir tų, kurių tėvai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai (angl. criticak workers), lankys mokyklas, todėl čia nėra stigmatizavimo galimybių.

Jei tėvai ar globėjai manys, kad yra kažkokių su tuo susijusių problemų, jie galės kreiptis į ugdymo įstaugoje dirbančius specialistus, socialinius darbuotojus, ir tai išspręsti.

Ar pažeidžiami vaikai privalo ir toliau lankyti ugdymo įstaigą?

Tikimasi, kad pažeidžiami vaikai, kurie turi socialinį darbuotoją, lankys ugdymo įstaigą, jei jų sveikatos būklė, nekelia pavojus. Tais atvejais, kai vienas iš tėvų nenori vesti savo vaiko į ugdymo įstaigą, o jo vaikas laikomas pažeidžiamu, socialinis darbuotojas ir švietimo įstaiga turėtų išsiaiškinti to priežastis tiesiogiai su tėvu.

Ar vietos valdžios institucijos yra atsakingos už pažeidžiamų vaikų lankomumo stebėjimą?

Taip. Svarbiausias vyriausybės prioritetas yra užtikrinti, kad pažeidžiami vaikai išliktų apsaugoti. Vietos valdžios institucijos yra atsakingos už kasdienę vaikų socialinę globą. Socialiniai darbuotojai šiuo sunkiu laikotarpiu toliau dirbs su pažeidžiamais vaikais.

Mes pristatysime atskirą būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų ir pažeidžiamų vaikų, kurie gali lankyti savo švietimo įstaigą, vaikų apskaitą. Tai leis stebėti lankomumą apsaugos tikslais ir leis mokykloms pateikti apskaitą

O kaip su vaikų namais ir kitomis aplinkybėmis?

Vaikų namai liks atidaryti – tariamės su vietos valdžia, norėdami užtikrinti, kad jie turėtų reikiamą darbo jėgą, jog galėtų užtikrinti gyvybiškai svarbią apsaugą, kurią jie teikia pažeidžiamiems vaikams.

Ką daryti, jei dėl COVID-19 vaikų globos namuose nėra pakankamai darbuotojų?

Mes suprantame, kad vaikų namai glaudžiai bendradarbiauja su vietos valdžia, kurdami tęstinumo planus dėl galimo darbuotojų trūkumo vietos lygiu, ir mes svarstome galimybes padėti toms institucijoms, kurioms trūksta darbuotojų.

Kas daroma, kad būtų pakankamai socialinių darbuotojų ir pažeidžiamų vaikų priežiūra būtų užtikrinta ?

Mes darome viską, ką galime, siekdami užtikrinti pažeidžiamų vaikų priežiūros tęstinumą tuo atveju, jei COVID-19 padarys didelę įtaką darbuotojų skaičiui. Tai apima 2020 m. koronaviruso įstatymą, leidžiantį skubiai įregistruoti socialinius darbuotojus, kurie neseniai paliko šią profesiją, paspartinti jų registraciją ir leisti jiems grįžti atgal į darbą.

Vaikai, turintys ugdymo, sveikatos ir priežiūros (EHC) planus

Ar visi vaikai ir jaunimas, turintys EHC planą, turi toliau lankyti mokyklą?

Daugelis vaikų ir jaunuolių, turinčių EHC planų, gali saugiai likti namuose. Mokyklos, kolegijos, kiti ugdymo paslaugų teikėjai ir vietos valdžios institucijos, įvertindami tėvų požiūrį, turės atsižvelgti į visų vaikų ir jaunuolių, turinčių EHC planą, poreikius ir atlikti kiekvieno vaiko ar jaunuolio rizikos vertinimą. Vietos valdžios institucijos, mokyklos ar kolegijos turėtų kartu nuspręsti, kas yra geriau konkrečiam vaikui.

Jie turės atsižvelgti į daugybę skirtingų pavojų kiekvienam asmeniui, įskaitant:

 • galimą COVID-19 keliamą pavojų asmens sveikatai, atsižvelgiant į pagrindinę sveikatos būklę. Tai turi būti teikiama individualiai, jei reikia, pataria atitinkamas sveikatos priežiūros specialistas
 • riziką asmeniui, jei kai kurie ar visi jų EHC plano elementai iš viso negali būti pristatyti, ir riziką, jei jų neįmanoma pateikti įprastu būdu arba įprastoje aplinkoje
 • asmens tėvų ar namų galimybę užtikrinti asmens sveikatos ir priežiūros poreikius
 • potencialius rutinos pokyčius ar aprūpinimą asmens gerove

Dauguma vaikų ir jaunimo, turinčių EHC planų, bus suskirstyti į šias kategorijas:

 • vaikai ir jaunimas, kuriems kiltų didelė rizika, jei jų ugdymas, sveikata ir priežiūra nebūtų tęsiami ir teikiami toliau, būtent tie, kuriems namuose nebuvo galima saugiai padėti. Tai gali apimti tuos, kurie turi gilių ir daugybinių mokymosi sunkumų, ir tuos, kuriems teikiama reikšminga asmens priežiūros parama. Vietos valdžios institucijos turės dirbti su asmens ugdymo aplinka, ypač su specialiosiomis gyvenamosiomis mokyklomis ir specialistų kolegijomis, taip pat su vietos sveikatos partneriais, kad užtikrintų, jog institucijos liktų veikiančios kur tik įmanoma. Tai gali reikšti darbuotojų iš kitų švietimo įstaigų perskirtymą tam, kad darbuotojų skaičius būtų pakankamas.
 • vaikai ir jaunimas, kurių poreikiai gali būti tenkinami namuose, būtent tie, kurie negauna asmeninės priežiūros iš savo ugdymo aplinkos arba kurių ribotas asmeninės priežiūros poreikis gali būti tenkinamas jų šeimos namuose.

Ko galima tikėtis vaikams, turintiems EHC planus iš vietos valdžios institucijų?

Per šį protrūkį ugdymo įstaigos, vietos valdžios institucijos, sveikatos įstaigos, tėvai ir specialiuosius poreikius turintys jaunuoliai turėtų dirbti kartu tam, kad būtų praktiškai ir lanksčiai reaguojama į kiekvieno asmens poreikius.

Visi pakeitimai, padaryti vaiko ar jaunuolio nuostatoje jų EHC plane, liks galioti tik laikinai. Panaikinus laikiną netaikymą, visos nuostatos bus grąžintos.

Mes taip pat siūlome iš dalies pakeisti reglamentus tam, kad būtų užtikrintas lankstumas tokiose srityse, kaip EHC poreikių įvertinimo grafikai ir peržiūros, pakartotinio įvertinimo bei pakeitimų procesai, kai COVID-19 padėtis paveikia konkrečius atvejus.

Švietimo departamentas sieks užtikrinti, kad vietos valdžios institucijos gautų aiškias gaires ir palaikymą tam, kad jos galėtų efektyviai valdyti šiuos naujus reikalavimus.

Mano vaikas vis dar laukia, kol bus suderintas EHC planas, ir (arba) aš kreipiuosi į teismą, siekiant užtikrinti EHC planą savo vaikui. Ar jie bus laikomi pažeidžiamais vaikais ir galės lankyti mokyklą?

Jei vietos valdžios institucija dar nėra išleidusi EHC plano jūsų vaikui, tada jie automatiškai nepatenka į „pažeidžiamų vaikų“ apibrėžimą tam, kad galėtų lankyti švietimo įstaigą COVID-19 protrūkio metu. Tačiau ugdymo aplinka ir vietos valdžios institucija gali savo nuožiūra atlikti rizikos vertinimą ir pasiūlyti paramą, jei to reikia.

Jei jūsų vaikas turi EHC planą, vietos valdžia ir toliau yra atsakinga už jo vykdymą, įskaitant tol, kol bus išnagrinėta ir išspręsta bet koks apeliacija teisme.

Mes taip pat siūlome iš dalies pakeisti reglamentus tam, kad būtų užtikrintas lankstumas tokiais klausimais, kaip EHC poreikių įvertinimo grafikai ir peržiūros, pakartotiniai vertinimai ir pakeitimų procesas, kuomet COVID-19 padėtis paveikia konkrečius atvejus.

Specialiosios mokyklos ir specialistų kolegijos

Ką reikėtų daryti norint užkirsti kelią infekcijai vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo institucijose?

Mes žinome, kad tėvams ir darbuotojams, dirbantiems su specialiuosius poreikius turinčiais vaikais ir jaunimu, dabar yra nerimą keliantis laikas. Svarbu, kad sprendimai būtų priimami, remiantis rizikos vertinimu, tiek vaikui, tiek ugdymo aplinkai, ir kad informacija būtų grindžiama naujausiomis visuomenės sveikatos ir medicinos patarimais bei gairėmis.

Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Coronavirus“ (COVID-19): nurodymai, kaip izoliuotis gyvenamuosiuose namuose.

Ar mano vaiko specialioji mokykla ar specialioji kolegija liks atidaryta?

Jei vaikui ar jaunam asmeniui reikalingas nuolatinis aprūpinimas, tai gali būti ir toliau teikiama dabartinėje specialiojoje mokykloje ar specialistų kolegijoje, bet ne visada. Vietos valdžios institucijos, mokyklos ir kolegijos, dirbdamos kartu ir atsižvelgdamos į tėvų požiūrį, turės priimti sprendimus dėl vaikų aprūpinimo bei jų poreikių patenkinimo.

Ar specialiosios mokyklos ir specialistų kolegijos bus atidarytos per Velykų šventes?

Jei įmanoma, skatinsime pasirūpinti būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų ir pažeidžiamais vaikais per Velykas. Vietos valdžios institucijos, kaip įprasta, turės užtikrinti, kad ir toliau būtų teikiamos paslaugos ugdymo, sveikatos ir priežiūros poreikiams tenkinti. Po diskusijų su mokyklomis, tam tikrose specialiose mokyklose ir kolegijose Velykų atostogų metu gali būti teikiamos tam tikros arba visos jų iki šiol teiktos paslaugos.

O kaip su specialiosiomis mokyklomis ir įstaigomis vaikams nuo 16 metų?

Vaikai ir jaunimas, apgyvendinami specialiosiose mokyklose ir specialistų kolegijose, dažnai turi sudėtingiausius specialiuosius ugdymo/mokymosi poreikius, kuriems reikia aukšto lygio paramos ir personalo. Visų pirma, vaikams ir jauniems žmonėms, paguldytiems į 52 savaites trunkančią globos įstaigą, gali nepavykti būti namuose taip saugiai, kaip jų mokykloje ar kolegijoje. Bet kokie sprendimai dėl atskirų situacijų turėtų būti priimami remiantis individualiais rizikos vertinimais.

O kaip tie, kurie turi EHC planą ir  lanko pagrindines mokyklas ir kolegijas?

Daugelis vaikų ir jaunuolių, turinčių EHC planus, gali saugiai likti namuose. Jei rizikos vertinimas parodo, kad asmens, turinčio EHC planą, poreikių negalima patenkinti namuose, tikėtina, kad jis tęs ugdymą savo įprastoje mokykloje ar kolegijoje, tačiau gali tekti lankyti ir kitoje vietoje, pavyzdžiui, dėl nepakankamo personalo kiekio, kurio negalima padidinti,  pasitelkiant papildomus tinkamos kvalifikacijos darbuotojus.

Ką daryti, jei dėl COVID-19 ugdymo įstaigose nėra pakankamai darbuotojų?

Vietos valdžios institucijos turės glaudžiai bendradarbiauti su švietimo įstaigomis, ypač su specialiosiomis mokyklomis, siekaint užtikrinti pakankamą specialistų kiekį savo teritorijoje.

Kaip vietos valdžios institucijos ir ugdymo įstaigos valdys šių pokyčių finansinį poveikį?

Finansavimas visoms mokykloms (įskaitant ir akademijų specialiąsias mokyklas, specialiąsias mokyklas, nepriklausomas specialiąsias mokyklas, mokinių kreipimosi skyrius ir specialiąsias įstaigas vaikams virš 16 metų) bus išlaikytas ir nesumažinamas.

Ar alternatyvus ugdymo būdas (angl. alternative provision (AP)) irgi bus prieinamas?

Mes žinome, kad didesnė dalis AP vaikų atitinka mūsų pažeidžiamų vaikų apibrėžimą – daugelis AP mokinių turi socialinį darbuotoją (vaikai, kuriems reikia pagalbos, tie, kurie turi vaikų apsaugos planus arba kuriuos prižiūri vietos valdžios institucija) ir (arba) jie turi EHC planus.

Todėl, norint nustatyti geriausią šios pažeidžiamų vaikų grupės apsaugos būdą, būtina imtis vietinių susitarimų. Vietos valdžios institucijoms bus sudarytos geriausios sąlygos nuspręsti, kaip tai įgyvendinti vietoje, glaudžiai bendradarbiaudama su vietos mokyklomis ir direktoriais bei regioninių mokyklų komisijos nariais.

Ką daryti, jei alternatyvus ugdymo būdas negalimas?

Jei neįmanoma, kad AP aplinka liktų atidaryta, vietos valdžios institucijos ir švietimo įstaigos kiekvienu konkrečiu atveju turės įvertinti šių vaikų apsaugos poreikius, bendradarbiaudamos su socialiniais darbuotojais ir kitomis agentūromis tam, kad sudarytų tinkamas sąlygas pažeidžiamiems vaikams mokytis.

Ar tai kels pavojų AP darbuotojams ir jaunimui tuo metu, kai vyriausybė uždarys visas kitas mokyklas? AP vaikų grupė yra nedidelė, tačiau, jei jie nesimoko, jiems gresia didelė žala. Mokslininkų patarimai rodo, kad šiam mažam vaikų skaičiui ugdymo sąlygos yra saugios ir toliau lankyti AP, tačiau kiti susiję asmenys bus prašomi laikytis atstumo tam, kad būtų sumažintas viruso plitimas.