Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Koronavirusas (COVID-19): GCSE, AS ir A lygio egzaminai egzaminų atšaukimas 2020 m.

 1. Ar reikėjo atšaukti egzaminus?

Nuo kovo 20 d., penktadienio, visos ugdymo įstaigos yra uždaromos visiems, išskyrus būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų ir pažeidžiamiems vaikams.

Manoma, kad koronaviruso protrūkis ir toliau darys didelį poveikį švietimo sistemai ir šaliai per ateinančius mėnesius. Egzaminai buvo atšaukti tam, kad mokiniai, tėvai ir mokytojai neliktų nežinioje ir tam, kad mokyklos ir kolegijos galėtų sutelkti dėmesį į pažeidžiamus ir būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų vaikus.

 • Kas nutiks tiems, kurie jau laikė ne egzamino tipo testus?

Studentai, kurie šią vasarą turėjo laikyti A, AS lygio arba GCSE egzaminus, gaus apskaičiuotą pažymį.  Apskaičiuojant pažymį bus atsižvelgiama į daugybę įrodymų, pavyzdžiui, įskaitant ne egzamino tipo testų ir bandomųjų egzaminų (angl. mock exam) rezultatus, šis metodas bus standartizuotas tarp mokyklų ir kolegijų. Yra atskiros „Ofqual“ gairės dėl GCSE, AS ir A lygių pažymių suteikimo, kuriose nurodomos ne egzamino tipo testavimo/vertinimo išvados.

 • Kaip spręsite tai, kad nepalankiose gyvenimo sąlygose esančių studentų pažymiai, gali būti numatyti nepakankamai aukšti?

Šios vasaros apskaičiuoti pažymiai nėra prognozuojami pažymiai. „Ofqual“ yra nepriklausoma kvalifikacijų reguliavimo tarnyba, kurianti sąžiningą ir patikimą procesą, kuriame bus atsižvelgta į daugybę įrodymų, įskaitant ir mokytojų vertinimus bei ankstesnius pasiekimus. „Ofqual“ dės visas pastangas, jog dėl šio proceso nenukentėtų, jokia konkreti studentų grupė.

Mokiniai, kurie mano, kad jų apskaičiuotas pažymys neatspindi jų gebėjimų, turės galimybę perlaikyti egzaminą, kai tik tai taps įmanoma, kuomet atsidarys mokyklos ir kolegijos.

 • Ar visi mokiniai gaus prognozuojamą pažymį?

Ne, mes žinome, jog naudoti prognozuojamus pažymius visiems studentams, nebūtų sąžininga.

„Vertinimo vidurkis“, kurį egzaminų komisijos paprašys mokyklų ir kolegijų pateikti, vertinant GCSE, A ir AS lygius, atsižvelgs į galimo pažymio, kurį mokiniai būtų gavę, jei būtų laikę egzaminus, įvertinimą; ir tai bus standartizuota mokyklose ir kolegijose. Dėl šios priežasties studentų galutiniai apskaičiuoti pažymiai nebūtinai atspindės jų prognozuotus pažymius.

 • Ar mokyklos naudos bandomųjų egzaminų (angl. mock exam) rezultatus, kaip matuoklį galutiniams pažymiams – ir ar tai teisinga žinant, kad studentai bandomųjų egzaminų metu nežinojo, kad jie bus naudojami kaip galutinis pažymys?

Bandomojo egzamino rezultatai bus tik vienas iš kriterijų, į kuriuos bus atsižvelgiama šiame procese kartu su kitais veiksniais. „Ofqual“ užtikrins, kad mokykloms būtų pateiktos aiškios gairės, kaip tai padaryti sąžiningai ir patikimai.

 • Ar apskaičiuojant pažymį bus atsižvelgiama į ankstesnius akademinius rezultatus?

„Ofqual“ rekomendacijose teigiama, kad vienas iš įrodymų šaltinių, kuriuo turėtų remtis mokyklos ir kolegijos, tai šių metų studentų rezultatai, palyginti su ankstesniais metais. Tačiau tai tik vienas iš įrodymų šaltinių, į kuriuos bus atsižvelgta.

 • Ar tai visiškai nauja sistema?

Tai yra nauja sistema, tačiau pagrįsta jau esama praktika, nes švietimo specialistai yra įpratę priimti holistinius sprendimus, dėl savo studentų. Šie sprendimai bus standartizuoti nacionaliniu lygiu, siekiant suteikti, kuo teisingesnius pažymius.

 • Ar universitetai, kolegijos, aukštesnės klasės (angl. sixth forms) pripažins šiuos pažymius?

Šią vasarą suteikti apskaičiuoti pažymiai, bus oficialūs pažymiai, turintys tą patį statusą, kaip ir bet kuriais, kitais metais suteikiami pažymiai. Todėl jas priims visos institucijos.

Universitetų atstovai jau patvirtino, kad jie tikisi, jog universitetai padarys viską, kas įmanoma tam, kad padėti studentams ir užtikrinti, kad jie galėtų pereiti į aukštąjį mokslą.

 • Ką daryti, jei esu nepatenkinta(s) savo pažymiu?

„Ofqual“ ir egzaminų komisijos stengiasi užtikrinti, kad kandidatams būtų suteiktas teisingas įvertinimas, kuris atspindėtų, studentų įdėtą darbą. Jei A, AS lygio ar GCSE studentas mano, kad jo atveju nebuvo laikomasi teisingo proceso, jie turės teisę, įvertinimą apskųsti. „Ofqual“ netrukus konsultuos dėl šių apeliacijų tvarkos. Be to, jei studentas mano, kad jo pažymiai neatspindi jo gebėjimų, jis turės galimybę perlaikyti egzaminą, kai tik tai taps įmanoma, kuomet atsidarys mokyklos ir kolegijos. Studentai taip pat turės galimybę laikyti egzaminus 2021 m. vasarą, laikantis įprastos praktikos.

 1. Kaip bus su privačiais ar namie besimokančiais studentais?

Mes glaudžiai bendradarbiausime su nepriklausoma kvalifikacijų reguliavimo tarnyba „Ofqual“, siekdami išnagrinėti galimybes suteikti balus privačiai ir namie besimokantiems studentams.

 1. Ar privatūs centrai gali rengti GCSE / A lygio egzaminus, jei jie taip nuspręstų?

Ne. Egzaminų komisijos neišduos egzaminų dokumentų šios vasaros GCSE, AS ir A lygio egzaminams, todėl nebus galimybės jų laikyti jokiame centre.

 1. Ar tai reiškia, kad atšaukiami visi GCSE ir/arba A lygio kiekvieno modulio kiekvieno dalyko egzaminai?

Egzaminų komisijos neišduos egzaminų dokumentų šios vasaros GCSE, AS ir A lygio egzaminams, todėl nebus galimybės laikyti jokių egzaminų.

 1. Kaip dėl profesinės ir techninės kvalifikacijos?

Daugelis studentų įgis profesinę arba techninę kvalifikaciją, vietoj arba kartu su GCSE, AS ir A lygiu. Mūsų prioritetas yra užtikrinti, kad studentai ir besimokantys suaugusieji, kurie studijuoja, idant įgytų profesinę ir techninę kvalifikaciją, galėtų planuotai pereiti į kitą savo gyvenimo etapą, įskaitant ir rudenį prasidėsiančias universitetines, kolegijos ar šeštosios formos aukštesnės klasės studijas, arba praktiką ar darbą.

„Ofqual“ bendradarbiauja su pažymius skiriančiomis organizacijomis, siekiant sukurti priemones ir kuo greičiau suteikti papildomą informaciją.

 1. Ar mokiniams reikės toliau mokytis/atlikti užduotis tam, kad gautų pažymius?

Nereikalaujama, kad mokyklos ir kolegijos nustatytų papildomus bandomuosius egzaminus (angl. mock exams) ar namų darbų užduotis, jog nustatytų vidurinį vertinimo pažymį. Nei vienas studentas neturėtų atsidurti nepalankesnėje padėtyje, jei negalėjo atlikti užduočių, dėl uždarytų mokyklų. „Ofqual“ rekomenduoja mokyklų direktoriams atsižvelgti į tai, kad mokyklų ir kolegijų uždarymas kovo 20 d. turės įtakos akademiniams rezultatams. Daugeliu atveju tikėtina, kad atsispindės, kokiomis aplinkybėmis darbas buvo atliktas.

 1. Ką daryti, jei pradėjau savo kursinį darbą, bet jis dar nėra baigtas?

„Ofqual“ gairėse dėl GCSE, AS ir A lygių suteikimo, aiškiai sakoma, kad mokykloms ir kolegijoms nereikia reikalauti, jog studentai atliktų bet kokius nebaigtus įvertinimo darbus, įvertinimo tikslais.

 1. Ką daryti jaunuoliams gavusiems pasiūlymus iš universitetų?

Studentams skirti pažymiai bus taip pat galiojantys, kaip ir bet kuriais kitais metais suteikti pažymiai, todėl universitetai, kolegijos ir darbdaviai turėtų juos vertinti vienodai. Nėra jokios priežasties pakeisti įprastą priėmimo į universitetus procesą.

Universitetų atstovai jau patvirtino, kad jie tikisi, jog universitetai padarys viską, kas įmanoma, siekaint padėti studentams, užtikrinti, kad jie galėtų pereiti į aukštojo mokslo studijas.

 1. Ar universitetai turi pradėti teikti besąlyginius pasiūlymus/Ar turėčiau priimti besąlyginį pasiūlymą dabar, kai egzaminai jau atšaukti?

Universitetai neturėtų pradėti teikti naujų besąlyginių pasiūlymų ir pareiškėjai neturėtų jausti jokio spaudimo priimti tokius pasiūlymus, nes jiems bus suteiktas oficialus apskaičiuotas pažymys už kiekvieną egzaminą, kurį jie būtų laikę.

 1. Jei aš jau turiu besąlyginį pasiūlymą, ar jis išliks?

Taip, besąlyginis pasiūlymas reiškia, kad jūs jau įvykdėte stojimo reikalavimus, todėl vieta yra jūsų, jei jūs jos norite.

 1. Jeigu aš pasirinksiu laikyti egzaminą, ar vis dar galėsiu šiais metais stoti į universitetą?

Studentai, kurie mano, kad jų apskaičiuotas pažymys neatspindi jų gebėjimų, turės galimybę perlaikyti egzaminą, kai tik tai taps įmanoma, prasidėjus naujiems mokslo metams.

Nors tai negali būti garantuota visais atvejais, JK universitetai patikino, kad dauguma jų bus lankstūs, užtikrinant, jog studentai pasirinkę šią galimybę galėtų pradėti savo kursą vėliau. Jei studentui susiklostė tokios aplinkybės, gavę apskaičiuotą pažymį, jie turėtų pasitarti su universitetu, iš kurio yra gavę pasiūlymą studijuoti.

 • Ar iGCSEs ir Tarptautinis bakalaureato egzaminai taip pat yra atšaukti?

Šiemet visose šalyse buvo atšaukti tiek tarptautinių GCSE, tiek Tarptautinio bakalaureato vasaros egzaminai.

 • Kaip kolegijos, šeštos formos aukštesnės klasės (angl. sixth forms), universitetai susitvarkys su tuo, kad šie studentai praleido dalį savo ugdymo?

Tai ypatingos aplinkybės. Mes dirbame su mokyklomis, šeštosiomis formos klasėmis (angl. sixth form), kolegijomis ir universitetais, siekdami padaryti viską, ką galime, kad padėtume studentams pasiruošti pereiti į kitą ugdymo etapą.

 • Ar gali būti atnaujinti egzaminai, jei koronavirusas (COVID-19) nebus toks blogas, kaip tikėtasi?

Ne, buvo priimtas sprendimas šią vasarą atšaukti visus egzaminus.