Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Anglijos mokyklų, vaikų priežiūros paslaugų teikėjų, kolegijų ir vietos valdžios institucijų rekomendacijos, kaip išlaikyti ugdymo paslaugas

Kaip šalis, mes visi turime padaryti viską, ką galime, kad sumažintume COVID-19 viruso plitimą.

Štai kodėl vyriausybė davė aiškias gaires apie asmenine izoliaciją, namų ūkio izoliaciją ir socialinį atsiribojimą.

Ir naujausi moksliniai patarimai, kaip dar labiau apriboti COVID-19 plitimą, yra aiškūs. Jei vaikai gali saugiai likti namuose, jie privalo taip ir pasielgti tam, kad riboti viruso plitimo galimybę.

Štai kodėl vyriausybė paprašė tėvų, kai įmanoma, laikyti savo vaikus namuose, ir paprašė, kad mokyklos liktų atviros tik tiems vaikams, kuriems būtinai reikia jas lankyti.

Svarbu pabrėžti, kad mokyklos, visos vaikų priežiūros įstaigos (įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, vaikų priežiūros įstaigas ir mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas), kolegijos ir kitos švietimo įstaigos išlieka saugiomis vietomis vaikams. Kuo mažiau vaikų eina į mokyklą ir kuo mažiau vaikų mokosi, tuo mažesnė rizika, kad virusas gali išplisti ir užkrėsti pažeidžiamus asmenis platesnėje visuomenėje.

Todėl mokyklų ir visų vaikų priežiūros paslaugų teikėjų prašoma tęsti globą ribotam skaičiui vaikų – pažeidžiamų vaikų ir vaikų, kurių tėvai yra  būtinosios svarbos kovojant su „Covid-19“ ir kurių negalima saugiai prižiūrėti namuose.

Pažeidžiamiems vaikams priskiriami vaikai, kuriems teikiama socialinė globa, globos ir rūpybos vaikai, globojami vaikai, jauni globėjai, neįgalūs vaikai, taip pat turintys išsilavinimo, sveikatos ir priežiūros (EHC) planus.

Mes žinome, kad mokyklos taip pat norės paremti kitus vaikus, susiduriančius su socialiniais sunkumais, ir mes remsime pagrindinius mokytojus, kad jie galėtų užsiimti šia veikla.

Tėvai, kurių darbas yra labai svarbus reaguojant į COVID-19, apima tuos, kurie dirba sveikatos ir socialinės rūpybos srityse bei kituose pagrindiniuose sektoriuose, nurodytuose toliau. Daugelis šiuose sektoriuose dirbančių tėvų gali užtikrinti, kad jų vaikas būtų laikomas namuose. Ir kiekvienas vaikas, kurį galima saugiai prižiūrėti namuose, turi būti taip prižiurimas.

Todėl, vadovaukitės šiais pagrindiniais principais:

1. Jei vaikams apskritai įmanoma būti namuose, jie privalo ten būti.

2. Jei vaikui reikalinga specialistų pagalba, jis yra pažeidžiamas arba turi tėvų, kurie yra kritiškai svarbūs darbuotojai, jiems bus suteikiamos švietimo paslaugos.

3. Tėvai neturėtų pasikliauti vaiko priežiūra tais, kuriems patariama priklausyti griežtai socialinei atsiribojimo kategorijai, pavyzdžiui, seneliams, draugams ar šeimos nariams, turintiems lėtinių ar kitų sveikatos sutrikimų.

4. Tėvai taip pat privalo padaryti viską, ką gali, kad vaikai socialiai nesimaišytų taip, kad galėtų toliau plisti virusas. Jie turi laikytis tų pačių socialinio atsiribojimo principų, kaip ir suaugusieji.

5. Specialios gyvenamosios mokyklos, internatinės mokyklos ir specialiosios mokyklos, kur įmanoma, ir toliau rūpinsis vaikais.

Jei jūsų darbas yra labai svarbus reaguojant į COVID-19, arba dirbate viename iš toliau išvardytų kritinių sektorių ir negalite savo vaiko prižiūrėti namuose, tuomet jūsų vaikui bus suteiktas prioritetas, dėl priežiūros/ugdymo paslaugų teikimo:

Sveikata ir socialinė priežiūra

Tai apima gydytojus, slaugytojus, akušerius, paramedikus, socialinius darbuotojus, priežiūros darbuotojus ir kitus sveikatos ir socialinės priežiūros srities specialistus, įskaitant savanorius, tačiau jais neapsiribojama; pagalba ir specialistai, reikalingi JK sveikatos ir socialinės priežiūros sektoriui palaikyti; tie, kurie dirba sveikatos ir socialinės priežiūros tiekimo grandinėje, įskaitant vaistų, medicininių ir asmeninių apsaugos priemonių gamintojus ir platintojus.

Švietimas ir vaikų priežiūra

Tai apima vaikų priežiūros, palaikymo ir ugdymo personalą, socialinius darbuotojus ir specialiojo ugdymo specialistus, kurie turi išlikti aktyvūs reaguodami į COVID-19, kad įgyvendintų šį požiūrį.

Pagrindinės viešosios paslaugos

Tai apima tuos, kurie yra būtini teisingumo sistemos veikimui, religinius darbuotojus, labdaros organizacijas ir darbuotojus, teikiančius pagrindines pirmaeiles paslaugas, atsakingus už mirusiuosius, žurnalistus ir transliuotojus, teikiančius visuomenines transliacijas.

Vietos ir nacionalinė valdžia

Tai apima tik tas administracines profesijas, kurios yra būtinos veiksmingam reagavimui į COVID-19, arba būtiniausių viešųjų paslaugų teikimui, pavyzdžiui, išmokų mokėjimui, įskaitant vyriausybinėse agentūrose ir valstybinėse įstaigose.

Maistas ir kitos reikalingos prekės

Tai apima tuos, kurie užsiima maisto gamyba, perdirbimu, platinimu, pardavimu ir tiekimu, taip pat tuos, kurie būtini tiekiant kitas svarbiausias prekes (pavyzdžiui, higienos ir veterinarinius vaistus).

Visuomenės saugumas ir nacionalinis saugumas

Tai apima policijos ir pagalbinius darbuotojus, Gynybos ministerijos civilius gyventojus, rangovus ir ginkluotųjų pajėgų personalą (asmenis, kurie yra kritiški svarbūs gynybos ir nacionalinio saugumo pajėgoms, reaguojant į COVID-19 pandemiją), priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos darbuotojus (įskaitant pagalbinius darbuotojai), Nacionalinės nusikalstamumo agentūros darbuotojai, sienos saugumą užtikrinantys darbuotojai, kalėjimų ir probacijos darbuotojai bei kitos nacionalinio saugumo pareigos, įskaitant esančius užjūryje.

Transportas

Tai apima tuos, kurie palaikys oro, vandens, kelių ir geležinkelių keleivių ir krovinių transporto rūšis, veikiančias, reaguojant į COVID-19, įskaitant tuos, kurie dirba transporto sistemose, per kurias praeina tiekimo grandinės.

Komunalinės paslaugos, ryšių ir finansinės paslaugos

Tai apima darbuotojus, reikalingus būtinoms finansinėms paslaugoms teikti (įskaitant bankų, statybinių bendrijų ir finansų rinkos infrastruktūros darbuotojus, bet tuo neapsiribojant), naftos, dujų, elektros ir vandens sektoriuose (įskaitant nuotekas), informacinių technologijų ir duomenų infrastruktūros sektoriuje bei pirminėje pramonėje – kurios veiks reaguojant į COVID-19, taip pat pagrindiniai darbuotojai, dirbantys civilinėje branduolinėje, chemikalų, telekomunikacijų srityse (įskaitant, bet neapsiribojant tinklo operacijomis, lauko inžinerija, skambučių centro darbuotojais, IT ir duomenų infrastruktūra, 999 ir 111 kritinėmis paslaugomis) ), pašto paslaugų ir pristatymo, mokėjimų teikėjų ir atliekų šalinimo sektorių.

Jei darbuotojai mano, kad jų atliekamos funkcijos patenka į aukščiau nurodytas kritines kategorijas, jie turėtų su darbdaviu patvirtinti, kad atsižvelgiant į jų verslo tęstinumo susitarimus, jų specifinis vaidmuo yra būtinas tęsti šią būtinąją viešąją paslaugą.

Jei jūsų mokykla uždaryta, kreipkitės į vietinę valdžios instituciją, kuri stengsis nukreipti jus į jūsų rajono vietinę mokyklą, kurią gali lankyti jūsų vaikas ar vaikai. Esame dėkingi už pedagogų ir ugdymo įstaigose dirbančių asmenų darbą, toliau teikiant paslaugas kitas būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių mūsų šalies darbuotojų vaikams. Tai yra būtina mūsų nacionalinių pastangų dalis, kovojant su šia liga.