Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Rekomendacijos mokykloms, dėl laikino uždarymo

Mes prašome tėvų, jei tik įmanoma, savo vaikus laikyti namuose, o mokyklas – likti atviras tik būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiančių darbuotojų (angl. critical workers) vaikams – tų, kuriems būtinai reikia vykti į darbą.

Svarbu pabrėžti, kad mokyklos, visos vaikų priežiūros įstaigos (įskaitant ir ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas teikiančias įstaigas), kolegijos ir kitos ugdymo įstaigos išlieka saugios vietos vaikams. Kuo mažiau vaikų eina į mokyklą ir kuo mažiau vaikų mokosi, tuo mažesnė rizika, kad virusas gali išplisti ir užkrėsti pažeidžiamus asmenis platesnėje visuomenėje.

Todėl mokyklų ir visų vaikų priežiūros paslaugų teikėjų prašoma toliau suteikti priežiūrą ribotam vaikų skaičiui, t.y. pažeidžiamus vaikus ir vaikus, kurių tėvai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai (angl. critical workers) ir kurių negalima saugiai palikti namuose.

Kuo daugiau mokyklų turėtų stengtis išsilaikyti atviros, nors tai nebus įmanoma visose vietovėse, vietos valdžia turėtų koordinuoti išteklių telkimą tam, kad mokiniai galėtų naudotis paslaugų teikimo galimybėmis kitur.

Šie klausimai ir atsakymai turėtų būti skaitomi kartu su:

Esminis mokyklų vaidmuo
Tie, kurie dirba mūsų mokyklose ir su jomis, pelnytai užima vietą šalia mūsų NHS personalo ir kitų svarbių darbuotojų, kurie yra pagrindiniai kovoje su šiuo virusu.

Visoje šalyje mokyklų vadovai imasi iniciatyvos remti šeimas šiuo sunkiu metu ir mums žinoma, kad nepaprastosios priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užkirsti kelią COVID-19 plitimui, yra beprecedentis iššūkis mokykloms, patikos fondams ir vietos valdžios institucijoms taip pat bendruomenėms, kurioms jie tarnauja.

Mes vertiname pasiaukojantį atsidavimą, kurį kiekvieną dieną demonstruoja mokyklos, patikos fondai ir vietos valdžios institucijų darbuotojai. Šiuo sunkiu metu mes prašome jūsų žengti dar toliau tam, kad galėtume kartu spręsti iškilusius iššūkius. Jūs esate labai svarbūs šaliai, reaguojant į šią krizę, ir mes siūlome visišką palaikymą ir dėkingumą šiuo sunkiu metu. Vystantis krizei, mes sieksime suteikti jums kuo daugiau aiškumo ir lankstumo ir padarysime viską, ką galime, kad palaikytume jūsų teikiamas gyvybiškai svarbias paslaugas.

Mes tikimės, kad mokyklos ir vietos valdžia turėtų dirbti kartu, siekiant užtikrinti, paramos teikimą, įvairioms sąlygoms, jei tik įmanoma, atsižvelgiant į aplinkybes ir grupę (pavyzdžiui, specialioms sąlygoms ir alternatyvioms paslaugoms). Mes norime, kad vietos valdžios institucijos padėtų koordinuoti, dirbant kartu su ugdymo įstaigoms ir teikiant reikalingas paslaugas. Tai apima akademijas, nepriklausomą sektorių ir uždaras mokyklas su apgyvendinimu. Visoje likusioje šio dokumento dalyje „mokyklas“ turime omenyje tas, kurias prižiūri vietos valdžios institucijos arba kurias valdo viena ar kelios akademijos.

Atsakomybė

Už ką atsakingos mokyklos?

Mokyklos yra atsakingos už vietų suteikimą pažeidžiamiems ir būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiančių darbuotojų vaikams kol mokyklos uždarytos dėl protrūkio. Gali būti, kad ne visos mokyklos gali likti atviros, tačiau mokyklos turėtų bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis tam, kad susitartų dėl nuostatos, reikalingos nustatytiems poreikiams patenkinti.

Už ką atsakingos vietos valdžios institucijos?

Vietos valdžios institucijos yra atsakingos už reagavimo į naują tvarką koordinavimą. Dirbdami su ugdymo įstaigomis (įskaitant akademijas ir nepriklausomą sektorių), jie turėtų naudoti būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų (angl. critical workers) sąrašą ir pažeidžiamų vaikų apibrėžimą, siekiant paremti mokyklas ir patikos fondus ir užtikrinant, kad būtų pakankamai vietų būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų ir pažeidžiamiems vaikams.

Vietos valdžios institucijos taip pat yra atsakingos už paklausos ir pajėgumų stebėjimą. Tai gali apimti darbą su mokyklomis tam, kad prireikus būtų suteiktos vietos alternatyvioje aplinkoje, ir paramą specialiosioms gyvenamosioms mokykloms, taip pat aprūpinimą ir kitas specialiąsias sąlygas, siekiant išlaikyti mokyklas atviras, jei  įmanoma.

Jie taip pat atsakingi už patikos fondų ir paramą mokykloms, siekiant įvertinti riziką vaikams ir jauniems žmonėms, kuriems paskirti švietimo, sveikatos ir priežiūros (EHC) planai, bei užtikrinti, kad vaikai būtų saugiai prižiūrimi mokykloje / kolegijoje ar namuose.

Ar iš mokyklų tikimasi dalytis ištekliais?

Jei kai kurios mokyklos susiduria su dideliu vietų poreikiu arba dideliu darbuotojų trūkumu, vietos valdžia derins kitų rajono mokyklų paramą. Tikimasi, kad mokyklos bus lanksčios ir prireikus dirbs kartu.

Ar gali būti ištekliais dalijamasi tarp savivaldybių teritorijų?

Jei mokyklos nepavyksta atidaryti, vietos valdžia turėtų stengtis gauti paramą mokiniams iš kitų rajono mokyklų. Jei to padaryti neįmanoma, vietos valdžios institucijos turėtų apsvarstyti galimybę bendradarbiauti su kaimyninėmis vietos valdžios institucijomis, nepamirštant poveikio vaikams. Regioniniai mokyklų komisarai (RSCs) prireikus gali palaikyti vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą.

Kai kurie keleto akademijų patikos fondai veikia skirtingose ​​vietos valdžios institucijose ir prireikus gali padėti mokykloms susitarti.

Prioritetų nustatymas mokiniams

Kodėl turime teikti pirmenybę vaikams?

Pirmasis dalinio mokyklos uždarymo priemonių tikslas, kurį nustatė valstybės švietimo sekretorius, yra kiek įmanoma sumažinti bendrą vaikų skaičių, judančių aplink vietines apylinkes, siekiant dar labiau sumažinti socialinių sąveikų skaičių ir taip sulyginti aukštyn kylančią COVID-19 protrūkio kreivę.

Tačiau antrasis tikslas yra ir toliau prižiūrėti vaikus, kurie yra pažeidžiami arba kurių tėvai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai (angl. critical workers) tam, kad jie galėtų tęsti darbą ten, kur neįmanoma sudaryti alternatyvių vaiko priežiūros priemonių.

Kaip apibrėžiami būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekantys darbuotojai (angl. critical workers)?

Turėtų būti atsižvelgiama į vaikus, kurių tėvai ar globėjai yra įtraukti į vyriausybės būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančių darbuotojų sąrašą, dėl vietos mokykloje, jei jų tėvai negali dirbti namuose.

Daugelis kritiniuose sektoriuose dirbančių tėvų galės užtikrinti, kad vaikas būtų laikomas namuose. Kiekvienas vaikas, jeigu tik yra galimybė, turėtų būti saugiai prižiūrimas namuose tam, kad apribotų viruso plitimo galimybę.

Atidžiai stebėsime mokyklų patirtį, identifikuojant būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančius darbuotojus ir mokyklų gebėjimą reaguoti į šių darbuotojų poreikius. Vyriausybė bendradarbiauja su mokyklų vadovų atstovais, siekiant užtikrinti reikiamą aiškumą, identifikuojant būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančius darbuotojus. Paskelbsime šių rekomendacijų atnaujinimus, jei pasirodys, kad būtina pateikti daugiau paaiškinimų, kaip identifikuoti būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančius darbuotojus (angl. critical workers).

Kaip apibrėžiami pažeidžiami vaikai?

Pažeidžiamais, laikomi tie vaikai, kuriems yra priskirtas socialinis darbuotojas, taip pat, vaikai ir jaunimas iki 25 metų, turintys švietimo, sveikatos ir priežiūros (angl. EHC) planus.

Tai vaikai, kuriems paskirtas socialinis darbuotojas, įskaitant ir vaikus, kurie turi vaiko apsaugos planą, ir tie, kuriuos prižiūri vietos valdžios institucija. Vaikas taip pat gali būti laikomas pažeidžiamu, jei jis turi nustatytą negalią ar kitaip atitinka 1989 m. Vaikų įstatymo 17 skirsnyje pateiktą apibrėžimą.

Norėdami sužinoti daugiau, perskaitykite rekomendacijas, kaip mokyklos turėtų ir toliau padėti pažeidžiamiems vaikams.

Asmenis, turinčius EHC planus, turėtų įvertinti jų mokykla / kolegija, konsultuodamasi su vietos valdžios institucijomis ir tėvais tam, kad galėtų nuspręsti, ar jiems ir toliau turi būti siūloma vieta mokykloje / kolegijoje, siekiant patenkinti jų poreikius, ar jų poreikiai gali būti saugiai patenkinki namuose. Prireikus jiems gali padėti slaugytojai, terapijos specialistai ar gydytojai, kurie lankosi namuose tam, kad suteiktų būtiniausias paslaugas. Daugelis vaikų ir jaunuolių, turintys EHC planus, gali saugiai likti namuose.

Kaip žinoma, mokyklos stengsis padėti pažeidžiamiems vaikams, pagal galimybes. Teisė gauti nemokamą maitinimą mokykloje neturi būti lemiamas veiksnys, vertinant pažeidžiamumą.

Mes bendradarbiausime su mokyklomis, kolegijomis ir vietos valdžios institucijomis, siekiant padėti identifikuoti vaikus, kuriems šiuo metu reikia pagalbos. Rūpinimasis šiais vaikais įgalins mokyklas palaikyti šalį sunkiu metu.

Ar būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai privalo priimti pasiūlymą dėl vietos mokykloje?

Ne. Daugelis tėvų, dirbančių šiuose ypač svarbiuose sektoriuose, galės patys pasirūpinti, kad jų vaikas būtų saugiai prižiūrimas namuose. Kiekvienas vaikas, kurį galima saugiai prižiūrėti namuose, turėtų likti namuose tam, kad apriboti viruso plitimo galimybę. Renkantis alternatyvias priežiūros priemones, tėvai neturėtų pasikliauti žmonėmis, kurie negyvena kartu tuose pačiuose namuose.

Ar pažeidžiamų vaikų tėvams privaloma priimti pasiūlymą dėl vietos?

Tikimasi, kad pažeidžiami vaikai, kuriems paskirtas socialinis darbuotojas, lankys švietimo įstaigą tol, kol jų sveikatos būklė nekelia jiems pavojaus. Tais atvejais, kai vienas iš tėvų nenori leisti savo vaiko į ugdymo įstaigą, o jo vaikas laikomas pažeidžiamu, socialinis darbuotojas ir ugdymo paslaugų teikėjas turėtų išsiaiškinti to priežastis tiesiogiai su vienu iš tėvų. Jeigu vaikas, kuriam priskirtas socialinis darbuotojas nelanko mokyklos, reiktų vadovautis, tolesne informacija, aprašyta skyriuje „Lankomumas“.

Jei tėvai nerimauja dėl to, kad vaikas gali užsikrėsti virusu, ugdymo paslaugų teikėjas turėtų apie tai pasikalbėti su tėvais, vadovaujantis, Anglijos visuomenės sveikatos patarimais.

Ugdymo įstaigos turėtų apsvarstyti, kaip paskatinti vaikus ir jaunimą lankyti ugdymo įstaigą. Socialiniai darbuotojai palaikys ryšius su pažeidžiamais vaikais ir jų šeimomis, prireikus ir nuotoliniu būdu.

Turintiems EHC planą jų mokykla turėtų įvertinti riziką, konsultuodamasi su vietos valdžios institucija, nusprendžiant, ar jiems reikia ir toliau siūlyti vietą mokykloje / kolegijoje tam, kad būtų patenkinti jų poreikiai, ar jie gali saugiai patenkinti savo poreikius namuose. Prireikus jiems gali padėti slaugytojai, terapijos specialistai ar gydytojai, kurie lankosi namuose tam, kad suteiktų būtiniausias paslaugas. Daugelis vaikų ir jaunuolių, turintys EHC planus, gali saugiai likti namuose.

Kaip nustatyti, kurie mokiniai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiančių darbuotojų vaikai?

Mokyklos turėtų pasikalbėti su tėvais / globėjais, siekiant nustatyti, kam reikia vietos mokykloje.

Jei pasirodys, kad tai būtina, mokyklos gali paprašyti paprastų įrodymų, kad pavyzdžiui, jų darbovietės asmens pažymėjimo ar atlyginimo lapelio.

Ar mokyklos turėtų siūlyti vietas vaikams, kurių tik vienas iš tėvų yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantis darbuotojas (angl. critical worker) ar tik vaikams, kurių abu tėvai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai?

Vaikai, kurių, bent vienas iš tėvų / globėjų atlieka kritinį šiuo laikotarpiu darbą, gali lankyti mokyklą, jei to reikia. Tačiau, daugelis tėvų, dirbančių šiuose kritiniuose sektoriuose, gali užtikrinti, kad jų vaikas būtų prižiūrimas namuose. Kiekvienas vaikas, kurį galima saugiai prižiūrėti namuose, turėtų likti namuose.

Ar paramos ir mokymo personalas gali leisti savo vaikus į mokyklą?

Mokytojai ir mokyklos darbuotojai yra būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai, todėl jie gali leisti savo vaikus į mokyklą. Kaip ir kiti, būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojai – daugelis tokių šeimų turėtų sugebėti užtikrinti, kad jų vaikas būtų laikomas namuose. Kiekvienas vaikas, kurį galima saugiai prižiūrėti namuose, turėtų likti namuose.

Ar mokyklos, patikos fondai ir vietos valdžia gali lanksčiai pasirinkti pažeidžiamų vaikų apibrėžimą, atsižvelgiant į jų vietos aplinkybes?

Mokyklos ir patikos fondai turės žinių apie vaikus, kuriuos jie laiko pažeidžiamais ir kurie dar nėra oficialiai pripažinti tokiais, pvz., vaikai, kurie buvo nukreipti socialinei globai, bet jiems dar nepaskirtas socialinis darbuotojas. Mokyklos ir vietos valdžios institucijos priima sprendimą, dėl tokių mokinių įtraukimo, nors jos turėtų pasirūpinti, kad tai būtų suderinta su bendru mokinių, einančių į mokyklą jų apylinkėje, skaičiumi. Teisė į nemokamą maitinimą mokykloje neturi būti lemiamas veiksnys vertinant pažeidžiamumą.

Ar globojami vaikai patenka į pažeidžiamų vaikų apibrėžimą?

Taip, visi vaikai, kuriuos prižiūri vietos valdžios institucijos, patenka į pažeidžiamų vaikų apibrėžimą. Vietos valdžios institucijos pasirengusios identifikuoti visus globojamus vaikus ir užtikrinti, kad jų globėjai žinotų, kad jie turi teisę gauti laikiną vietą mokykloje ir kaip gauti paramą.

Finansavimas

Ar mokyklos gaus finansinę paramą?

Mokyklos ir toliau gaus finansavimą ateinantiems metams, kaip įprasta, nepriklausomai nuo dalinio ar visiško uždarymo laikotarpių. Tai užtikrins jiems, galimybę toliau mokėti atlyginimus savo darbuotojams ir vykdyti kitus įprastus finansinius įsipareigojimus, šiuo neįprastu laikotarpiu.

Mes žinome, kad dėl COVID-19 mokyklos gali patirti papildomų išlaidų. Įdiegsime naują procesą, kuris leis kompensuoti mokykloms neįprastas išlaidas, su kuriomis jos susiduria. Pavyzdžiui, kai kurios mokyklos jau išduoda kuponus mokiniams, kurie turi teisę gauti nemokamą maitinimą mokykloje, bet negali lankyti mokyklos, taip pat, papildomas išlaidas mokykloms, kurios išlieka atviros per Velykų atostogas.

Per artimiausias dienas, kartu su suinteresuotosiomis šalimis aptarsime, kaip geriausia suteikti finansavimą ir netrukus paskelbsime išsamią informaciją apie šią schemą, tikimės, kad tai suteiks mokyklų direktoriams patikinimą, idant jie galėtų susikoncentruoti į gyvybiškai svarbų vaidmenį, remiant tautą šiuo kriziniu laikotarpiu.

Lankomumas

Ar mokyklos turi turėti lankomumo sąrašą?

Šiuo laikotarpiu mokykloms nereikia registruoti lankomumo. Administravimo tikslais turėtų būti naudojamas Kodas # (planuojamas visiškas ar dalinis uždarymas).

Tačiau, mokyklų bus prašoma pateikti trumpą dienos ataskaitą, pranešant, ar jos atidarytos, ir kiek vaikų ir darbuotojų yra mokykloje. Tai leis registruoti lankomumą saugumo tikslais ir leis mokykloms pateikti tikslius, naujausius duomenis vyriausybei. Tai, taip pat padės DfE sekti sistemos užimtumą, sudarant sąlygas departamentui plačiau sekti viruso poveikį, remiant mokslines rekomendacijas.

Ar būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiantys darbuotojų (angl. critical workers) ir pažeidžiamų vaikų tėvai bus baudžiami, jei neleis savo vaiko į mokyklą?

Vaikai, kurių tėvai ar globėjai yra įtraukti į būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiančių darbuotojų sąrašą, turi teisę gauti vietą mokykloje. Daugelis kritiniuose sektoriuose dirbančių tėvų galės užtikrinti, kad vaikas būtų laikomas namuose. Kiekvienas vaikas, jeigu tik yra galimybė, turėtų būti saugiai prižiūrimas namuose tam, kad apribotų viruso plitimo galimybę.

Tėvai nebus baudžiami, jei jų vaikas nelankys mokyklos.

Pažeidžiamiems vaikams, kurie nelanko arba nustoja lankyti mokyklą, ypač tais atvejais, kai kyla problemų dėl vaikų apsaugos, ugdymo paslaugų teikėjas turėtų laikytis toliau nurodyto proceso, pranešant vaiko socialiniam darbuotojui.

Ką turėtų daryti mokyklos, jei pažeidžiami vaikai nelanko mokyklos?

Tikimasi, kad pažeidžiami vaikai, kuriems paskirtas socialinis darbuotojas, lankys švietimo įstaigą tol, kol jų sveikatos būklė nekelia jiems pavojaus. Tais atvejais, kai vienas iš tėvų nenori leisti savo vaiko į ugdymo įstaigą, o jo vaikas laikomas pažeidžiamu, socialinis darbuotojas ir ugdymo paslaugų teikėjas turėtų išsiaiškinti to priežastis tiesiogiai su vienu iš tėvų.

Jei tėvai nerimauja dėl to, kad vaikas gali užsikrėsti virusu, ugdymo paslaugų teikėjas turėtų apie tai pasikalbėti su tėvais, vadovaujantis, Anglijos visuomenės sveikatos patarimais.

Ugdymo įstaigos turėtų apsvarstyti, kaip paskatinti vaikus ir jaunimą lankyti ugdymo įstaigą. Socialiniai darbuotojai palaikys ryšius su pažeidžiamais vaikais ir jų šeimomis, prireikus ir nuotoliniu būdu.

Vietos valdžios institucijoms ir ugdymo įstaigoms nereikia pildyti įprastų kasdienių lankomumo suvestinių. Mokyklos / ugdymo paslaugų teikėjai ir socialiniai darbuotojai turėtų susitarti su šeimomis, ar vaikai, kuriems reikalinga pagalba, turėtų lankyti ugdymo įstaigą, o ugdymo įstaiga turėtų stebėti/tikrinti visus mokinius, kurie turėtų lankyti mokyklą, bet nelanko.

Ugdymo įstaigos bendraujančios su tėvais ir globėjais turėtų pasitikrinti, ar turimi kontaktiniai telefono numeriai yra teisingi, ir paprašyti papildomų kontaktų, kuriais būtų galima kreiptis, skubiais atvejais. Šie kontaktai reikalingi ir tais atvejais, kai tėvų ar globėjų prižiūrimi vaikai nelanko mokyklos. Visais atvejais, kai pažeidžiamas vaikas nelanko mokyklos arba nutraukia mokymąsi, ugdymo įstaiga turėtų apie tai pranešti jų socialiniam darbuotojui.

Bendradarbiavimas su tėvais

Kaip mokyklos palaiko ryšius su tėvais,  kurių vaikas lieka namuose?

Daugelis mokyklų jau yra padalinusios mokymo medžiagą namuose esantiems vaikams. DfE (angl. Department of Education (DfE)) bendradarbiauja su BBC ir kitais partneriais tam, kad tiesiogiai teiktų patarimus ir paramą tėvams, įskaitant internetinius išteklius, kurie yra prieinami vaikams namuose. Mokyklos turėtų bendradarbiauti su vietos valdžios institucijomis, norėdamos stebėti pažeidžiamų vaikų, kurie nelanko mokyklos, ir kitų mokinių, su kuriais jie galbūt norės palaikyti ryšį, gerovę saugumo tikslais.

Praktika

Ko tikimasi iš mokyklų darbo valandomis?

Mes tikimės, kad mokyklos dirbs įprastomis valandomis. Jei įmanoma, mes skatintume pusryčių klubą ir popamokinį ugdymą tam, kad padėtume darbuotojų, atliekančių būtinąsias neatidėliotinas funkcijas, vaikus.

Kokių visuomenės sveikatos patarimų turėtų laikytis mokyklos?

Mokyklos turėtų vadovautis švietimo ir vaiko priežiūros sąlygų gairėmis, kaip įgyvendinti socialinį atsiribojimą, ir toliau laikytis  Anglijos visuomenės sveikatos patarimais, dėl rankų plovimo ir kitų priemonių, siekiant apriboti koronaviruso plitimo riziką.

Ar vaikai bus aprūpinti transportu, jei lanko alternatyvią aplinką?

Glaudžiai bendradarbiausime su vietos valdžia tam, kad nustatytume reikalingas priemones vaikams palaikyti.

Ar visoms mokykloms ir ankstyvojo ugdymo įstaigoms bus privaloma tam tikra forma likti atviriems?

Mes prašome, kad visos mokyklos ir ankstyvojo ugdymo įstaigos išliktų atviros būtinąsias neatidėliotinas paslaugas teikiančių darbuotojų ir pažeidžiamiems vaikams.

 Remsime mokyklas ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, regioninių mokyklų komisijos nariais ir kaimyninėmis mokyklomis bei įstaigomis, idant ir toliau padėti šiems vaikams.

Kas dar turi būti atlikta, jei vaikas lanko kitokią mokymo įstaigą nei įprasta?

Pirmąją dieną turėtų būti teikiama svarbi informacija, įskaitant kontaktinę informaciją, skubiu atveju, mitybos reikalavimus bei medicininius poreikius tam, kad būtų užtikrinta vaikų sveikata, sauga ir gerovė.

Ar tai bus taikoma specialiosioms mokykloms?

Visi vaikai specialiosiose mokyklose, ypač specialiosiose gyvenamosiose mokyklose, patenka į pažeidžiamų asmenų grupę. Specialiosios ir specialiosios gyvenamosios mokyklos / kolegijos turėtų būti remiamos tam, kad jos liktų atviros, kur tai įmanoma, teikiant gyvybiškai svarbias paslaugas ir paramą kompleksinių poreikių vaikams ir jų šeimoms. Tai gali apimti pagalbą ieškant ir siunčiant sveikatos priežiūros ir priežiūros personalo specialistus iš kitų įstaigų, kad būtų užtikrinta pakankamai personalo ir tinkamas santykis ir įgūdžiai, kurie leistų šioms gyvybiškai svarbioms specialioms sąlygoms saugiai veikti ten, kur reikia.

Mokyklos, kolegijos, kiti mokymo teikėjai ir vietos valdžios institucijos, turės atsižvelgti į visų vaikų ir jaunuolių, turinčių EHC planą, poreikius ir atlikti kiekvieno vaiko ar jaunuolio rizikos vertinimą, atsižvelgiant į jų tėvų nuomones. Tai informuos, ar jiems reikia toliau siūlyti vietą mokykloje / kolegijoje tam, kad būtų patenkinti jų poreikiai, ar jų poreikiai gali būti saugiai patenkinti namuose, pažymint, kad kai kurie vaikai su EHCP taip pat gali turėti tėvus, kurie yra svarbūs darbuotojai ir dėl šios priežasties privalės turėti vietą mokykloje / kolegijoje. Bendradarbiaudami su PHE ir DHSC, mes parengėme rekomendacijas dėl koronaviruso (COVID-19) izoliacijos gyvenamosiose mokymo vietose, įskaitant specialiąsias gyvenamąsias mokyklas ir kolegijas.