Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė

Buvimo namuose ir socialinio atsiribojimo taisyklės

Vienas svarbiausių veiksmų, kurio galime imtis visi, kovojant su koronavirusu, tai yra likti namuose, siekiant apsaugoti NHS ir išgelbėti gyvybes.

Kai sumažinsime kasdienį kontaktą su kitais žmonėmis – sumažinsime infekcijos plitimą. Štai kodėl vyriausybė įvedė tris naujas priemones.

 1. Reikalaujama, kad žmonės liktų namuose, išskyrus labai ribotus tikslus.
 2. Tam tikrų verslų ir vietų uždarymas.
 3. Atšaukti visus, daugiau nei dviejų žmonių, viešus susibūrimus.

Kiekvienas asmuo Jungtinėje Karalystėje privalo laikytis šių naujų priemonių, kurios įsigaliojo pirmadienį, kovo 23 d. Atitinkamoms valdžios institucijoms, įskaitant policiją, buvo suteikti įgaliojimai jas vykdyti, be kita ko, skiriant baudas ir išskirstant susibūrimus.

Vyriausybė po trijų savaičių dar kartą apsvarstys šias priemones ir sušvelnins jas, jei įrodymai rodys, kad tai įmanoma.

 1. Buvimas namie

Išeiti iš namų galite tik dėl labai ribotų priežasčių:

 • būtiniausių prekių, pavyzdžiui, maisto ir vaistų, pirkimas, kurie turi būti kuo retesni.
 • leidžiama vieną kartą per dieną atlikti tam tikros rūšies mankštą, pavyzdžiui, bėgioti, vaikščioti ar važiuoti dviračiu – vienam arba su savo namiškiais.
 • esant medicininiam poreikiui, įskaitant kraujo donorystę, siekiant išvengti sužeidimo ar pavojaus, arba, siekiant pasirūpinti ar padėti pažeidžiamam asmeniui.
 • leidžiama keliauti darbo tikslais, bet tik tuo atveju, jeigu negalite dirbti iš namų.

Šios priežastys yra išimtys – net ir užsiimdami šia veikla, turėtumėte kuo mažiau laiko praleisti ne namuose ir užtikrinti, kad esate 2 metrų atstumu nuo kitų žmonių, išskyrus jūsų namiškius.

Šių taisyklių turi laikytis visi. Žmonėms saviizoliacijoje, taip pat esantiems namų izoliacijoje arba pažeidžiamiems asmenims, teikiamos atskiros rekomendacijos. (žr. skyrelį apie pažeidžiamus asmenis). Jeigu tėvai negyvena kartu, vaikai iki 18 metų gali gyventi ar viešėti abiejų tėvų namuose.

Vyriausybė taip pat įvardijo būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančius darbuotojus (angl. critical worker), kurių vaikai vis dar gali eiti į mokyklą ar į kitą vaikų priežiūros bei ugdymo įstaigą.

Būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekančio darbuotojo apibrėžimas neturi įtakos tam, ar galite keliauti į darbą, ar ne – jeigu nesate būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekantis darbuotojas, jūs vis tiek galite keliauti į darbą, jeigu negalite dirbti iš namų.

Būtinąsias neatidėliotinas funkcijas atliekantys darbuotojai ir pažeidžiamų vaikų tėvai gali išeiti iš namų, norėdami nuvežti vaikus į mokyklą ir parvežti iš jos arba iš kitos vaikų priežiūros ar ugdymo įstaigos.

Kitos būtinosios neatidėliotinos – kritiškai svarbios viešosios paslaugos, tokios kaip socialinės paslaugos, parama aukoms, Darbo ir Pensijų Departamento teikiama parama, ar teisingumo sistemos paslaugos turėtų būti teikiamos ir prieinamos; jeigu įmanoma – teikiant galimybę prisijungiant nuotoliniu būdu, tačiau jūs galite išeiti iš namų tuomet, jeigu būtina apsilankyti fiziškai.

Persikraustymai turėtų būti atidėti, nebent, tai yra neišvengiama.

 • Tam tikrų verslų ir vietų uždarymas

Siekdama sumažinti socialinius ryšius, Vyriausybė nurodė uždaryti tam tikras įmones ir vietas. Išsamesnę informaciją ir išimtis galite rasti čia, įskaitant visą tų įmonių ir kitų renginių, kurie turi būti uždaryti, sąrašą, tačiau tai apima:

 • kavines, teatrus ir kino teatrus
 • visą mažmeninę prekybą su pažymėtinomis išimtimis – uždaromos drabužių ir elektronikos parduotuvės; kirpyklos, grožio salonai; lauko ir vidaus turgūs, išskyrus maisto parduotuves.
 • bibliotekas, bendruomenes ir jaunimo centrus
 • vidaus ir lauko laisvalaikio centrus, pavyzdžiui, boulingo ir žaidimų aikšteles
 • viešas erdves parkuose, tokias, kaip žaidimų aikštelės, sporto aikštynai ir lauko sporto aikštės
 • maldos vietas, išskyrus laidotuves, kuriose lankosi tik artimiausieji šeimos nariai
 • viešbučius, nakvynės namus, nakvynės su pusryčiais paslaugas, kempingus, gyvenamųjų priekabų parkus ir pensionus komerciniam ar laisvalaikio naudojimui, išskyrus nuolatinius gyventojus, pagrindinius darbuotojus ir asmenis, teikiančius būtinąjį prieglobstį ar pastogę, pavyzdžiui, benamiams

Kitos įmonės gali neužsidaryti, o jų darbuotojai gali keliauti į darbą, tik tuo atveju, jei jie negali dirbti iš namų.

 • Atšaukti viešus susibūrimus

Taip pat, Vyriausybė siekdama įsitikinti, kad žmonės lieka namuose ir laikosi socialinio atstumo, stabdo visus viešus daugiau nei dviejų žmonių susibūrimus.

Yra tik šios išimtys, labai ribotais tikslais:

 • kur susiburia grupė žmonių, gyvenančių kartu – tai reiškia, kad vienas iš tėvų gali, pavyzdžiui, vestis savo vaikus į parduotuves, jei nėra galimybės palikti juos namuose
 • kai susibūrimas yra būtinas darbo tikslais, tačiau darbuotojai turėtų stengtis sumažinti visus susitikimus ir kitus susibūrimus darbo vietoje
 • Be to, Vyriausybė stabdo socialinius renginius, įskaitant vestuves, krikštynas ir kitas religines ceremonijas. Išskyrus laidotuves, kuriose gali dalyvauti tik artimieji.
 • Ėjimas į darbą

Kaip išdėstyta pirmiau skyriuje apie buvimą namuose, galite keliauti darbo tikslais tik tuomet, kai negalite dirbti iš namų. Išskyrus tas organizacijas, kurios aptartos pirmiau, Vyriausybė nereikalauja, kad užsidarytų jokios kitos įmonės – svarbu, kad verslas nesustotų.

Darbdaviai ir darbuotojai turėtų aptarti savo darbo tvarką, o darbdaviai turėtų imtis visų įmanomų priemonių, siekiant palengvinti darbą nuotoliniu būdu, įskaitant aprūpinimą tinkama IT įranga.

Kartais tai nebus įmanoma, nes ne visi gali dirbti iš namų. Tam tikruose darbuose būtina, kad darbuotojai atvyktų į darbą, pavyzdžiui, jeigu jie dirba su įvairiais mechanizmais, dirba statybose, gamyboje arba teikia būtinąsias paslaugas.

Jei negalite dirbti iš namų, vis tiek galite keliauti darbo tikslais, su sąlyga, kad nei jums, nei jūsų namiškiams nėra pasireiškę koronaviruso simptomai ir nei vienas iš jūsų nesate izoliacijoje. Tai suderinta su vyriausiojo medicinos pareigūno rekomendacijomis.

Namuose, kurie yra izoliacijoje arba kuriuose yra asmenų, esančių saviizoliacijoje, neturėtų būti atliekami jokie darbai, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama pašalinti tiesioginę riziką namų ūkio saugai, pavyzdžiui, vandentiekio ar remonto darbus avarijos metu.

Joks darbas negali būti atliekamas žmogaus, kuriam yra pasireiškę koronaviruso simptomai, net jei jie yra lengvi.

Kaip išdėstyta skyriuje pirmiau, apie tam tikrų įmonių ir vietų uždarymą, Vyriausybė paskelbė rekomendacijas, kurioms organizacijoms taikomas šis reikalavimas. Šių organizacijų darbuotojams teikiamos konsultacijos dėl užimtumo ir finansinės paramos teikiamos internetiniu adresu gov.uk/coronavirus.

Visais atvejais, darbuotojai turi laikytis saviizoliacijos nurodymų, jeigu jiems pasireiškė koronaviruso simptomai.

 • Naujų priemonių įgyvendinimas

Šios priemonės padės sumažinti mūsų kasdienį kontaktą su kitais žmonėmis. Tai yra gyvybiškai svarbios pastangos, kuriomis siekiama sumažinti koronaviruso plitimą.

Kiekvienam piliečiui nurodoma laikytis šių naujų priemonių. Todėl Vyriausybė užtikrinant policijai ir kitoms atitinkamoms institucijoms turi įgaliojimus imtis priemonių, kai žmonės nesilaiko nurodymų.

Jei išeinate iš namų ar susirenkate viešoje vietoje dėl kitų, nei nurodyta priežasčių, policija gali:

 • liepti eiti namo, palikti teritoriją ar išsiskirstyti
 • liepti jums imtis priemonių tam, kad jūsų vaikai nelaužytų taisyklių, jeigu jie jau jas pažeidė
 • parvežti jus namo arba jus suimti, jeigu nesilaikysite jų nurodymų arba tuo atveju, jeigu, jų manymu, tai bus būtina

Taikydama šias priemones, policija veiks apdairiai ir vadovaujantis sveiku protu. Mes tikimės, kad visuomenė elgsis atsakingai likdama namuose tam, kad būtų išgelbėtos gyvybės.

Tačiau, jei policija manys, kad pažeidėte šias taisykles, arba jei atsisakysite vykdyti jų nurodymus, policijos pareigūnas gali jums išrašyti įspėjimą arba paskirti fiksuotą £60 baudą (kuri sumažinama iki £30, jei sumokama per 14 dienų). Jei jau esate gavę pranešimą apie fiksuotą baudą, suma padidės iki £120 ir padvigubės už kiekvieną kitą pakartotinį nusižengimą.

Vyriausybė nuolat tai peržiūrės ir padidins nuobaudas, jei paaiškės, kad tai būtina, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi nurodymų.

Panašiai ir verslai ar vietos bus įsipareigoję, kad nebūtų vykdoma veikla, prieštaraujanti šioms priemonėms. Vietos valdžios institucijos (pavyzdžiui, aplinkos apsaugos ir prekybos standartų pareigūnai) stebės, kad būtų laikomasi taisyklių ir prireikus pasinaudos policijos parama. Įmonėms ir vietoms, kurios pažeis nurodymus, bus taikomi įspėjimai ir fiksuotos baudos. Įmonės, kurios ir toliau prieštaraus nurodymams, bus priverstos užsidaryti.

Fiziniai asmenims ar įmonėms nesumokėjus baudų, gali būti kreipiamasi į teismą ir skiriamos neribotos baudos. Šiose gairėse išdėstytos priemonės iš pradžių truks tris savaites nuo kovo 23 d. Tuomet vyriausybė jas dar kartą peržvelgs ir sušvelnins, jei įrodymai rodys, kad tai įmanoma.